Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Een green bestaat uit een oppervlakte met heel kort gemaaid gras. De eisen die wij binnen de golfsport stellen aan de kwaliteit van de grasmat zijn hoog. Dit vraagt om intensief beheer, waarmee het uiterste gevraagd wordt van de grasplant. Deze topprestatie veroorzaakt stress en dit maakt de grasmat vatbaar voor de ziekten, plagen en schimmels die constant op de loer liggen en de speelkwaliteit bedreigen. Ook de invasie van onkruid bedreigt de strakke grasmat. Pesticiden dienen ter bestrijding hiervan.

Beperking gebruik pesticiden; de Green Deal

Green dealHet gebruik van pesticiden (chemische gewasbeschermingsmiddelen) was in ons land al beperkt, maar vanaf 2020 is dit, naar alle waarschijnlijkheid, geheel verboden voor niet-agrarisch gebruik, waaronder het beheer van sport- en recreatieterreinen. 

De ‘Green Deal Sportvelden’ is de afspraak met de Rijksoverheid die inhoudt dat de grassporten tot 2020 de tijd hebben om aan te tonen dat er alles is gedaan om het gebruik van pesticiden - voor zover dit technisch haalbaar is - zoveel mogelijk te beperken. 

Als de branche de uitzonderingen op het gebruik van pesticiden niet objectief kan onderbouwen én reguleren, dan volgt een totaal-verbod per 2020.

Er staat door deze ontwikkelingen veel te gebeuren in de sportgrassector in het algemeen en in de golfsport in het bijzonder. In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij al over de Green Deal. Via deze nieuwsbrief vertellen wij iets meer over de mogelijke gevolgen van het voorgenomen verbod, en de veranderingen in het golfbaanbeheer- en onderhoud van Golf de Gulbergen.

Aanpassingen en consequenties

Op dit moment is het niet helemaal duidelijk wat alle consequenties zijn van het toepassen van de Green Deal. Men verwacht wel dat er kwaliteitsverandering zal plaatsvinden. Omdat veel bestrijdingsmiddelen niet meer gebruikt mogen worden, kunnen onkruiden (dit zijn in werkelijkheid kruiden, maar ze groeien op de verkeerde plek) zich gemakkelijker handhaven. De komende jaren zal de golfbaanexploitant op zoek moeten naar alternatieven zoals: meer mechanische bewerking in plaats van spuiten. 

Het golfbaanonderhoud zal daardoor een stuk duurder worden. Het gezond houden van de grasmat en het daarmee voorkomen van stress, zijn natuurlijk prioriteit. Het wordt een enorme uitdaging (met véél inspanningen, creativiteit, kennis en kunde) om, binnen het striktere kader, toch de gewenste (‘faire’) speelkwaliteit te kunnen blijven bieden die voor de golfsport essentieel is. 

Golfers zullen de eisen tot de beeldkwaliteit moeten bijstellen. Dus: accepteren dat er meer onkruiden te zien zijn op de golfbaan, het gras misschien niet meer die groene kleur heeft als voorheen (de baan kleurt met de seizoenen mee), het gras misschien wel iets hoger is en de green daarom iets langzamer, de rough veel meer onkruid heeft en dat het in een lagere frequentie word verwijderd uit plantvakken. Dit geldt overigens ook voor vijvers, drivingrange, misschien wel de parkeerplaatsen en de tuinen rondom het clubhuis). 

In de praktijk: de kwaliteit van de golfbaan wordt niet minder, maar wel anders, als gevolg van minder beregening, geen pesticides en minder bemesting.

Gerard Matse

3-5-2018