Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Inschrijven benefietgolfwedstrijd

 


Site 02a NGF Digitale pas

Als het goed is, heeft u uw NGF pas vorige maand via de post ontvangen.
Voor dit jaar verandert er niets en u kunt gewoon spelen.

De NGF heeft de afgelopen periode aangegrepen om de NGF-pas te digitaliseren. Steeds meer toepassingen worden vandaag de dag gedigitaliseerd en in dit gedachtegoed kon deze ontwikkeling niet uitblijven. Daarnaast is het duurzamer en minder belastend voor het milieu.

We houden u op de hoogte of kijk voor meer informatie op de site van de NGF.

Een hindernis is een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal er in ligt. Wat voorheen ‘waterhindernis’ heette, is nu ‘HINDERNIS’ (penalty area).

We onderscheiden twee soorten hindernissen:
een ‘gele hindernis’ en een ‘rode hindernis’; deze worden gekenmerkt door ‘gele’ respectievelijk ‘rode’ paaltjes.

Als voorbeeld hoe te handelen wanneer de bal in een ‘hindernis’ ligt nemen we de waterpartij op hole 11 van de Libellenbaan. Deze waterpartij is aangemerkt als een ‘rode hindernis’.

Situatie 1Site 03a Ontwijken van een hindernis
Van de afslag speel je de bal aan de rechterkant van de hindernis en deze rolt uiteindelijk toch in de hindernis. Je kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

  • Je mag zonder straf de bal spelen zoals hij ligt
  • Je mag de hindernis ontwijken met een strafslag door een bal te spelen vanaf de plaats waar de vorige slag is gedaan
  • Je mag de hindernis ontwijken met een strafslag door een referentielijn vast te stellen, die loopt vanaf de hole door het punt waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist. Vanaf een willekeurig punt op deze lijn de moet je binnen een stoklengte droppen.
  • Je mag – omdat het een rode hindernis is – deze met een strafslag ontwijken door als referentiepunt het punt te bepalen waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist en de bal droppen binnen twee stoklengten van dit referentiepunt, maar niet dichter bij de hole.

Situatie 2 
Van de afslag speel je de bal links van de hindernis de bal in de hindernis, waarbij de bal de grens aan de linkerkant van de hindernis kruist. Je kunt dan kiezen uit dezelfde vier mogelijkheden als in situatie 1. Bovendien is er alleen op hole 11 een extra mogelijkheid, namelijk de volgende local rule: “Als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste op hole 11 aan de linkerzijde, dan heeft de speler de extra mogelijkheid met bijtelling van een strafslag om de oorspronkelijke of een andere bal te droppen aan de overzijde (de rechterzijde)”.

Situatie 3 
Van de afslag speel je bal over de hindernis, maar de bal rolt terug in de hindernis. Je hebt dan in principe alle vier de mogelijkheden als hierboven omschreven in situatie 1.
Echter, indien je de bal niet kunt droppen binnen twee stoklengten van het punt waar de bal de hindernis heeft gekruist op een plek niet dichter bij de hole, is deze mogelijkheid niet toegestaan.

N.B. Droppen moet vanaf de kniehoogte; doe je dat niet, moet je een strafslag bijtellen !

Regel 17.1 beschrijft de regel voor het ontwijken van een hindernis.
Regel 14.3 beschrijft de wijze van correct droppen


Site 06a OGD

De Stichting Old Grand Dad (OGD) is een stichting die jeugdige gehandicapte sporters ondersteunt.
De doelstelling van de Stichting Old Grand Dad is het verlenen van financiële steun aan instellingen die kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperking in de gelegenheid te stellen meer aan sport, spel en beweging te doen om zo hun bestaan wat plezieriger te maken.

Subsidie voor de jeugd in onze regio
Goed om te vermelden is dat begin dit jaar een bedrag van € 3.000 is toegekend aan de Stichting Zonhove in Son. Het initiatief hiervoor werd genomen door twee leden van onze golfclub: Lucia en Piet Verheijden. Goed initiatief, hulde.

Site 06b OGD Zonhove


Foto Wil Feijen

Nieuwe pony Zorro
Vorig jaar is één van de pony’s bij Zonhove in Son komen te overlijden. Mede dank zij de Stichting Old Grand Dad kon men de nieuwe pony Zorro, een fjordenpaard, aanschaffen. Een robuuste, lichtbruin gekleurde pony met mooie geknipte rechtopstaande manen, hier rechts op de foto. De bewoners van Zonhove met een (lichte) lichamelijke handicap leren op Zorro therapeutisch ponyrijden.

Therapeutisch ponyrijden
Het unieke van therapeutisch ponyrijden is dat door middel van bochtjes en tempowisselingen van de bewegende pony het kind steeds zijn houding moet aanpassen om goed op de pony te blijven zitten. Deze ervaring missen ze omdat ze een groot deel van de dag gefixeerd in hun rolstoel zitten. Op indicatie van een revalidatiearts wordt het therapeutisch ponyrijden ingezet om motorische doelen te bereiken, zoals ondersteuning bij looptraining, het verbeteren van de hoofd-, romp- en bekkenbalans, het verbeteren van de zithouding en het actief rechtop zitten. Daarnaast wordt de coördinatie van beide lichaamshelften bevorderd.
Zo zien we het geld dat de opa’s voor de Stichting Old Grand Dad bij elkaar spelen ook in deze regio terecht komt.

Woensdag 8 mei Old Grand Dad wedstrijd
Eén keer per jaar is de wedstrijd voor de leden (opa’s) van De Gulbergen. Zij spelen dan tegen elkaar, maar wel voor het goede doel.
Deze wedstrijd op De Gulbergen wordt georganiseerd door de Heren Senioren Commissie en staat open voor alle opa's (grootvaders) van de vereniging.
De 7 beste spelers van De Gulbergen gaan door naar de regionale wedstrijd op woensdag 17 juli op De Stippelberg in Gemert-Bakel.
Vorig jaar mocht De Gulbergen de 6 beste spelers afvaardigen naar de regiofinale. Dit jaar is dit aantal bijgesteld en mogen we met de 7 “beste” opa’s naar De Stippelberg.
De winnaars daarvan gaan naar de landelijke finale op 7 augustus op De Lochemse in Lochem en maken kans om "Opa van het Jaar" te worden!

Iedereen betaalt een donatie van 20 euro t.b.v. de Stichting OGD; men krijgt hiervoor een aparte brief en acceptgiro van de Stichting. Leden die geen lid zijn van de Heren Senioren betalen daarnaast 3 euro inschrijfgeld; Heren Seniorenleden betalen alleen maar de donatie aan de Stichting.

Inschrijven is mogelijk via de site.
Website > Golfclub > Leden Login > Egolf4U / Wedstrijden > Inloggen > Wedstrijden.
Na de wedstrijd de score invoeren via de zuil of de app en de kaart inleveren bij de wedstrijdleiding.