Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Strategisch beleidsplan: de eerste stappen!

Op de ALV van 18 december 2017 hebben wij de ledenvergadering uitvoerig bijgepraat over de speerpunten in te realiseren beleid voor de vereniging in het bijzonder en de Golfbaan in zijn algemeenheid voor de komende jaren.  Deze speerpunten zijn in het Strategisch overleg met de partners opgesteld en vastgesteld. Het gaat daarbij concreet over de onderwerpen: prijs/kwaliteit, rendement, ledenwerving en -behoud, hospitality en PR/Marketing.

Handen uit de mouwen

Voor de ontwikkeling van beleid rondom deze onderwerpen zijn wij vanuit het bestuur inmiddels aan de slag gegaan om hier voor de vereniging vorm en invulling aan te geven.

PR/Marketing

Voor het onderwerp PR/Marketing is Theo Fliervoet bereid gevonden om vanuit de vereniging inhoudelijk de kar te trekken. Inmiddels heeft Theo een eerste oriëntatie rondom dit item uitgevoerd. Daar gaan wij binnenkort vanuit het bestuur verder met Theo over in gesprek. Wij verwachten dat in Q1/Q2 hierover meer te melden valt. Via onze website wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de acties die uitgezet worden.

Hospitality

Daarnaast hebben wij Frank Zimmerman bereid gevonden om het onderwerp hospitality beleidsmatig voor ons voor te bereiden. Na overleg met ons bestuur zal Frank (al dan niet samen met een aantal andere betrokken leden) een en ander verder uitwerken en bij de realisatie actief ondersteuning verlenen.

Uitgangspunt bij het hospitality beleid

Als algemeen vertrekpunt bij de invulling van ons hospitalitybeleid geldt, conform hetgeen is opgenomen in ons algemene beleidsdocument, dat wij een club zijn voor iedereen (laagdrempelig) waar iedereen zich thuis voelt. 

Drie invalshoeken

Bij de uitwerking van het hospitalitybeleid zullen in eerste aanleg drie invalshoeken worden onderscheiden:

  1. Nieuwe leden;
  2. Bestaande leden;
  3. Vertrekkende (of vetrokken) leden.

Voor al deze drie de ledengroepen willen wij een “eigen” beleid rondom hospitality ontwikkelen. Dit onderwerp zal vervolgens over alle relevante commissies heen beschouwd en benaderd worden. Het beleid zal zodanig opgezet worden dat in de praktijk de commissies hier hun eigen smaak en invulling aan kunnen geven.  Het idee is dat Frank dit onderwerp in eerste instantie oppakt om de contouren en uitgangspunten te formuleren. Zodra hij daar meer zicht op heeft zal hij de resultaten met ons als bestuur bespreken. Om een en ander goed voor te kunnen bereiden en ook om te komen tot een beleid dat breed wordt gedragen door de commissies (leden), zal Frank de komende tijd een aantal verkennende gesprekken voeren met diverse commissies. Ook voor dit onderwerp geldt dat u de komende tijd via de website op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen op dit gebied.

 

Michaël Munnich, voorzitter