Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (verder: VOG) is een verklaring van Justis (een afdeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) waaruit blijkt of er bezwaren zijn tegen een persoon voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

01a VOGZo'n taak en / of functie kan ook een rol als vrijwilliger betreffen bij elke willekeurige sportvereniging. Dus ook bij Golfclub De Gulbergen.

We zien een toenemende maatschappelijke aandacht voor het integer functioneren van bedrijven en instellingen. Ook voor sportverenigingen als de onze geldt dat. Daarom heeft het bestuur besloten dat binnen onze vereniging voor een aantal functies een VOG nodig is. Het gaat dan om bestuursfuncties, om vrijwilligers die beschikkingsbevoegdheid en/of toegang hebben tot geldmiddelen en vrijwilligers die in clubverband met jeugd werken.

De vrijwilligers die nu al een functie hebben zoals hierboven omschreven zijn niet eerder gevraagd om een VOG te overleggen. Om bovengenoemde redenen wil het bestuur echter ook hen vragen om hieraan mee te werken. Wij zullen de betreffende vrijwilligers daarom benaderen met het verzoek om ook een VOG aan te vragen. Vind je dat je ook in aanmerking komt voor dit verzoek, maar ontvang je geen bericht van ons, neem dan even contact op met het bestuur.

Wij benadrukken dat het verzoek om een VOG te overleggen absoluut niet betekent dat er onvoldoende vertrouwen is in onze vrijwilligers. In tegendeel, wij zijn ervan overtuigd dat alle verklaringen "geen bezwaar" als uitkomst zullen hebben. Het verzoek is met name bedoeld om onze leden en onze omgeving te laten zien dat onze vereniging staat voor een integere organisatie.

Met het vaststellen van het protocol heeft het bestuur een maatregel genomen die bijdraagt aan het veiligheidsbeleid binnen onze vereniging. De veiligheid van onze vereniging en onze leden betreft overigens niet alleen een taak voor het bestuur. Hierin hebben we allemaal een verantwoordelijkheid.

Het protocol is opgenomen op de ledenpagina van de website onder "documenten" Klik hier om naar de documenten te gaan.