Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

In Case of Emergency (afgekort: ICE) is de internationale afkorting die bedoeld is om aan te geven met wie contact opgenomen dient te worden nadat iemand iets overkomen.

02a iceAmbulancemedewerkers en andere hulpverleners (politie, artsen, etc.) merken op dat de meeste slachtoffers van een ongeval vaak wel over een GSM beschikken, maar dat het vinden van de juiste contactpersoon uit de lijst met telefoonnummers zeer moeilijk is.

Het is voor iedereen met een mobiele telefoon mogelijk om in zijn GSM een adres te laten opnemen onder de naam ICE.

De hulpdiensten kunnen hier gebruik van maken om een slachtoffer te identificeren en eventueel extra medische informatie in te winnen.

Daarmee kan men voorkomen dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het identificeren van slachtoffers of met het zoeken met wie er contact moet worden opgenomen indien iemand ernstig gewond is.  

Onder de naam ICE slaat u het telefoonnummer op van de persoon die moet worden gebeld in geval van nood. Indien u verschillende nummers wilt opslaan, maak dan gebruik van de namen: ICE1, ICE2, ICE3, etc.

ICE is internationaal erkend en bekend als afkorting.

Via organisaties als het Rode Kruis wordt een oproep gedaan aan mensen over de hele wereld om hier aan deel te nemen. Het idee wordt tevens door het Korps Landelijke Politiediensten ondersteund.

Maak liefst vandaag nog een ICE-adres met telefoonnummer aan in uw GSM. Hoe u dat kunt doen op uw eigen mobiele telefoon? Een volledige beschrijving is te vonden op de site van nieuwemobiel.nl.