Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Beste vrijwilligers, bestuur, sponsors en iedereen die betrokkenheid heeft en/of voelt bij het Gulbergen Jeugd Open.

Het zou de 15ekeer moeten worden !

Maar tot ons grote verdriet hebben wij, in overleg met het bestuur, moeten besluiten om het 15eGulbergen Jeugd Open op 23 juni 2018, NIET door te laten gaan.

Site 03aGJO afgelast 1aWij als commissie hebben er alles aan gedaan, nieuwe website ( Frank Zimmermann enorm bedankt), alles uit de kast gehaald op sociaal media ( Emmy van Erp super bedankt voor jouw inzet), het zoeken naar hole-verantwoordelijke en vrijwilligers ( Frank van Erp wederom bedankt voor jouw jaren inzet),maar het heeft niet mogen baten, ondanks dat de inschrijvingspagina vanaf begin maart 2018 open is, hebben wij helaas maar 15 inschrijvingen!!

Omdat wij het voor de 2ekeer op rij het geweldige “Gulbergen Jeugd Open” niet door kunnen laten gaan, hebben wij als commissie, hoe erg wij het ook vinden, besloten om er mee te stoppen. Ook van andere verenigingen met een eigen jeugd open hebben wij vernomen dat de inschrijvingen drastisch zijn terug gelopen / onvoldoende zijn om een dergelijk toernooi te organiseren.

Het geweldige Gulbergen Jeugd Open houdt op te bestaan!!

Ik wil iedereen, vrijwilligers, bestuur, sponsors, en vooral de commissieleden Frank Zimmermann, Emmy van Erp en Frank van Erp enorm bedanken voor ieders inzet nu en in het verleden.

Een bedroefde voorzitter van Commissie Gulbergen Jeugd Open,

Eric Claes