Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Capaciteit uitgebreid naar 400 leden
Momenteel hebben wij 337 leden die een lidmaatschap hebben voor de Old Course en 23 Twilight leden. In totaal dus 360 leden. Omdat steeds meer leden kiezen voor een lidmaatschap voor de Old Course heeft Gulbergen B.V. in samenspraak met ons bestuur besloten om het maximum aan het aantal toe te laten leden voor de Old Course naar boven bij te stellen. Het maximum was 380 leden (inclusief 20 Twilight leden). Dit maximum wordt nu gesteld op 400 leden (inclusief 23 Twilight leden). Daarmee hopen we voorlopig aan de vraag te voldoen dat onze leden kunnen switchen van “Alle Banen” naar de Old Course. Ook blijft er aldus ruimte bestaan om nieuwe leden van buiten toe te laten.  

Het stellen van een maximum aan het aantal leden is bedoeld om voldoende afslagtijden te kunnen blijven garanderen voor onze Old Course leden en voor greenfeespelers. Of dit nieuwe maximum te hoog of te laag is zal eind 2019 worden geëvalueerd en zal dit indien nodig vanaf 2020 worden bijgesteld. 

Wij vinden het vooral belangrijk voor de leden, die wegens hun leeftijd of gezondheid niet meer goed in staat zijn om de Libellen- en Sprookjesbaan te lopen. Ook vinden wij het belangrijk dat we nieuwe leden kunnen toelaten, omdat dit positief is voor de exploitatie van de baan door Gulbergen B.V. en daarmee voor de toekomst van de baan.

Wachtlijst indien maximum wordt overschreden
Hoewel wij dus verwachten dat voorlopig iedereen die dat wil terecht kan op de Old Course hebben wij, voor het geval dat het maximum van 400 leden op de Old Course wordt bereikt, de mogelijkheid om een wachtlijst te hanteren. De volgorde op de wachtlijst zal in voorkomend geval worden bepaald door de datum van aanmelding. Om zowel het belang van de leden als van de Gulbergen B.V. recht te doen hanteren we dan bij vrijkomende plaatsen op de Old Course het principe van om en om. Dat wil zeggen eerst een lid van de wachtlijst met leden afkomstig van “Alle Banen” en vervolgens een aspirant lid van de lijst met kandidaten van buiten.  Maar zoals gezegd, wij verwachten dat dit  voorlopig nog niet aan de orde is.

Twilight leden
Er zijn op dit moment 23 Twilight leden. Gulbergen B.V. heeft na overleg met het bestuur besloten dit aantal te bevriezen en geen nieuwe Twilight leden meer toe te laten. Bij de gesprekken over een nieuwe gebruiksovereenkomst spreken we met Gulbergen B.V. onder meer over nieuwe lidmaatschapsvormen. Gulbergen B.V. heeft in dat kader aangekondigd de afschaffing van dit abonnement te overwegen en dat in die gesprekken met ons te willen bespreken.