Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Bekijk hier al onze verschillende lidmaatschappen.

Speelrecht

Het speelrecht voor 2019 wordt verhoogd vanwege 3 componenten:

  1. De BTW begrepen in het speelrecht dat door Gulbergen BV in rekening wordt gebracht was afgelopen jaren 6%. Zoals u ongetwijfeld hebt gelezen in de media gaat dit BTW tarief per 1 januari naar 9%. Gulbergen B.V. moet deze BTW afdragen aan de belastingdienst.De BTW tarieven worden bepaald door de overheid. 
  2. De indexering wegens inflatie zoals is overeengekomen in de gebruiksovereenkomst tussen vereniging en Gulbergen B.V. bedraagt voor 2019 1,88%.
  3. Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over een verhoging van € 22,50 bij een abonnement voor de grote baan (€ 8,00 voor een abonnement op de Old Course). Deze verhoging is gebaseerd op afspraken in het verleden over verbeteringen van de baan en in/om de accommodatie. Vorig jaar is de verhoging met een jaar uitgesteld bij wijze van tegemoetkoming van de overlast van de renovatie van de baan. Voor 2019 is het dus een van de componenten van de verhoging.

In de komende ALV zal worden voorgesteld om de clubcontributie op € 35,00 te houden. De bijdrage aan de NGF bedraagt voor 2019 €  18,00 voor een volwassen lid.

Bovenstaande leidt tot de volgende tarieven:

tarieven speelrecht 2019