Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

04a Site Clubtraining 2019

Inleiding
Volgens de Statuten luidt het doel van onze vereniging: het bevorderen en doen uitoefenen van het golfspel, alsmede het bevorderen van het onderling contact tussen de leden. Volgens ons Beleidsplan bereiken we dit doel o.a. door “de oefening van onze leden te doen verzorgen”. Om concrete invulling aan deze doelstelling te geven, heeft het bestuur tijdens de Najaar-ALV 2016 het beleidsthema “Sportief Beleid” geïntroduceerd. In de voorjaars ALV 2017 is aansluitend een voorstel gedaan en aangenomen voor fase 1 van het sportief beleid, de Golfclub Training.

De ervaringen met de eerste versie van de clubtraining
De eerste versie van de Golfclub Training De Gulbergen was een succes. In de periode juli 2017-december 2018 is in groepjes van 4 tot 6 personen de clubtraining door ruim 250 leden gevolgd. Met deze training leerden deze leden niet alleen technisch beter golfen, maar vooral ook speciale bewegingsoefeningen waarmee op verantwoorde wijze langer kan worden gegolfd naarmate de leeftijd vordert. De clubtraining draagt ook bij aan het speerpunt “ledenbehoud” en kende een bijzonder aantrekkelijke prijsstelling, waarbij de vereniging een deel van de kosten voor haar rekening nam.

Structurele voortzetting Golfclub Training De Gulbergen
Gelet op de ervaringen vanaf medio 2017 is in de laatste ALV d.d. 18 december 2018 besloten om de clubtrainingen een structurele plaats te geven in onze activiteiten
04b Site Clubtraining 01De Golfschool heeft daarvoor een nieuw programma aangeboden met twee opties (10 of 14 uren), die beide door de leden in groepen van 4, 5 of 6 deelnemers kunnen worden gekozen
De prijzen variëren van € 90,00 p.p. voor optie 1 met 6 deelnemers, tot € 180,00 p.p. voor optie 2 met 4 deelnemers.
De club draagt voor 50% bij aan deze kosten. Deelnemers betalen dus de helft van de genoemde bedragen.

De clubtraining stimuleert de clubgeest en helpt onze leden hun golfspel en het plezier daarin te verbeteren. Tegelijk krijgt de golfschool een goede financiële basis. Voor de komende jaren verwachten wij gezien de ervaringen gemiddeld zo’n 125 deelnemers per jaar. De leden kunnen eens in de twee jaar van de bijdrage van de vereniging gebruik maken. Voor deelnemers aan de NGF competitie wordt deze bijdrage jaarlijks beschikbaar gesteld.

In het kader van het gezamenlijke speerpunt “ledenwerving” kunnen ook niet-leden (familieleden, vrienden, kennissen, buren, etc.) meedoen aan dit plan. Zij tellen wel mee bij de bepaling van de groepsgrootte, maar krijgen niet de financiële bijdrage van 50% van de club. Dan nog is het tarief ook voor hen heel aantrekkelijk. Dat laatste geldt dat ook voor leden die elk jaar de training willen volgen. Dat is mogelijk, maar alleen eens in de 2 jaar wordt de bijdrage van de club gegeven.

De meer uitgebreide beschrijving van de clubtraining vindt in u de sheets van de ALV van 18 december jl. en in het document Clubtraining 2019.  Beide zijn te vinden in de documenten op de besloten ledenpagina van de website.

Aanmelding
Als u zelf een groepje vormt kan net als voorheen een van de leden van dit groepje de groep aanmelden bij een van de golfpro’s op de website,  via de pagina van de golfacademy. Let op met de planning, het programma moet wel binnen een jaar worden afgerond.

Wilt u graag de training volgen, maar bent u alleen of hebt u onvoldoende deelnemers om een groep van 4 of meer deelnemers te vormen, schrijf u dan in bij de caddymaster. De golfpro’s zullen vanuit deze individuele inschrijvingen, rekening houdende met voorkeuren voor programma, dag en tijd, groepjes samenstellen en u daarvoor dan uitnodigen.

Hebt u nog vragen over het programma of de aanmeldingsprocedure, neem dan contact op met Richard Heesakkers (coördinerend golf pro).