Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

09a Site Hcp herziening

Ieder jaar bekijkt de NGF aan de hand van de ingeleverde kaarten of de door een golfer behaalde resultaten nog kloppen met zijn of haar EGA-handicap. Ze doen dit door de scores te vergelijken met die van alle andere golfers met dezelfde handicap. Om dat zinvol te kunnen doen moet een golfer in de afgelopen twee jaar wel minimaal 8 kaarten gelopen hebben.

Van de ongeveer 1400 golfers, die hun handicapregistratie bij de Gulbergen laten doen, hebben er bijna 1100 onvoldoende kaarten gelopen om te kunnen bepalen of hun handicap nog juist is.
Van bijna 80% van onze golfers weten we niet hoe reëel hun handicap is; mensen doe hier iets aan!

Van de ruim 300 golfers, die wel voldoende scores ingeleverd hebben, heeft meer dan 90% hun handicap waargemaakt, voor ongeveer 10% stelt de NGF voor om de handicap te verhogen met 1, 2 of in een paar gevallen zelf 3 punten.

De Hareco heeft deze voorstellen voor het merendeel overgenomen en de betreffende handicaps per 1 januari 2019 aangepast. Mocht iemand de verhoging van zijn of haar handicap onterecht vinden, neem dan contact op met de Hareco.