Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Een nieuw golfseizoen staat voor de deur. Nog enkele weken en we gaan letterlijk weer aan de slag. Met een nieuw seizoen op komst willen we onze leden nog ’s wijzen op de regeling die bestaat voor het aanbrengen van nieuwe leden.

30% korting op het speelrecht van het komende jaar

Site 001a PremieWe merken dat geregeld nieuwe leden worden aangedragen door bestaande leden. Dat is goed nieuws natuurlijk.
Dan is het wel erg jammer als je, als bestaand lid, geen gebruik maakt van de regeling, die we daarover met elkaar hebben vastgesteld. Je laat daarmee een korting van 30% op het speelrecht ongebruikt.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moeten nieuwe leden, die zich aanmelden via de website, vermelden via welk lid zij zijn aangebracht. Alleen op die manier wordt de aanbrengpremie toegekend aan het aanbrengende lid. Daarbij gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden die in de regeling zelf zijn terug te lezen. Ga hiervoor naar de website > Leden Login > Documenten.

Met ingang van 2017 geldt de regel dat leden, die een nieuw lid aanbrengen bij onze vereniging, een korting van 30% krijgen op het speelrecht voor het komende jaar. In dit geval gaat het dan dus over het speelrecht voor 2020. De korting bedraagt 30% van het gekozen speelrecht door het nieuw aangebrachte lid.

Ledenwerving in 2019 en verder
Ledenwerving blijft dit jaar en de komende jaren een belangrijk speerpunt in het gezamenlijke beleid van de golfclub en ook van Gulbergen BV. De regeling zoals hierboven omschreven is een onderdeel van de uitwerking van het betreffende speerpunt. 

Via deze weg wenst het bestuur van Golfclub De Gulbergen jullie allemaal een hele mooie start van het nieuwe golfseizoen.