Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 mei 2019.

Deze ALV vangt aan om 19:30 uur en vindt plaats in het Clubhuis. De agenda volgt binnenkort!

Conform artikel 13 van onze statuten is het mogelijk om als lid/ leden onderwerpen aan te brengen voor de Algemene Ledenvergadering. Indien een dergelijk verzoek door tenminste 25 leden schriftelijk is ingediend, moet het betreffende onderwerp worden geagendeerd.