Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons


Site 06a OGD

De Stichting Old Grand Dad (OGD) is een stichting die jeugdige gehandicapte sporters ondersteunt.
De doelstelling van de Stichting Old Grand Dad is het verlenen van financiële steun aan instellingen die kinderen met verstandelijke of lichamelijke beperking in de gelegenheid te stellen meer aan sport, spel en beweging te doen om zo hun bestaan wat plezieriger te maken.

Subsidie voor de jeugd in onze regio
Goed om te vermelden is dat begin dit jaar een bedrag van € 3.000 is toegekend aan de Stichting Zonhove in Son. Het initiatief hiervoor werd genomen door twee leden van onze golfclub: Lucia en Piet Verheijden. Goed initiatief, hulde.

Site 06b OGD Zonhove


Foto Wil Feijen

Nieuwe pony Zorro
Vorig jaar is één van de pony’s bij Zonhove in Son komen te overlijden. Mede dank zij de Stichting Old Grand Dad kon men de nieuwe pony Zorro, een fjordenpaard, aanschaffen. Een robuuste, lichtbruin gekleurde pony met mooie geknipte rechtopstaande manen, hier rechts op de foto. De bewoners van Zonhove met een (lichte) lichamelijke handicap leren op Zorro therapeutisch ponyrijden.

Therapeutisch ponyrijden
Het unieke van therapeutisch ponyrijden is dat door middel van bochtjes en tempowisselingen van de bewegende pony het kind steeds zijn houding moet aanpassen om goed op de pony te blijven zitten. Deze ervaring missen ze omdat ze een groot deel van de dag gefixeerd in hun rolstoel zitten. Op indicatie van een revalidatiearts wordt het therapeutisch ponyrijden ingezet om motorische doelen te bereiken, zoals ondersteuning bij looptraining, het verbeteren van de hoofd-, romp- en bekkenbalans, het verbeteren van de zithouding en het actief rechtop zitten. Daarnaast wordt de coördinatie van beide lichaamshelften bevorderd.
Zo zien we het geld dat de opa’s voor de Stichting Old Grand Dad bij elkaar spelen ook in deze regio terecht komt.

Woensdag 8 mei Old Grand Dad wedstrijd
Eén keer per jaar is de wedstrijd voor de leden (opa’s) van De Gulbergen. Zij spelen dan tegen elkaar, maar wel voor het goede doel.
Deze wedstrijd op De Gulbergen wordt georganiseerd door de Heren Senioren Commissie en staat open voor alle opa's (grootvaders) van de vereniging.
De 7 beste spelers van De Gulbergen gaan door naar de regionale wedstrijd op woensdag 17 juli op De Stippelberg in Gemert-Bakel.
Vorig jaar mocht De Gulbergen de 6 beste spelers afvaardigen naar de regiofinale. Dit jaar is dit aantal bijgesteld en mogen we met de 7 “beste” opa’s naar De Stippelberg.
De winnaars daarvan gaan naar de landelijke finale op 7 augustus op De Lochemse in Lochem en maken kans om "Opa van het Jaar" te worden!

Iedereen betaalt een donatie van 20 euro t.b.v. de Stichting OGD; men krijgt hiervoor een aparte brief en acceptgiro van de Stichting. Leden die geen lid zijn van de Heren Senioren betalen daarnaast 3 euro inschrijfgeld; Heren Seniorenleden betalen alleen maar de donatie aan de Stichting.

Inschrijven is mogelijk via de site.
Website > Golfclub > Leden Login > Egolf4U / Wedstrijden > Inloggen > Wedstrijden.
Na de wedstrijd de score invoeren via de zuil of de app en de kaart inleveren bij de wedstrijdleiding.