Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Site 01a Golfchain Welschap Site 01b Golfchain Welschap
Site 01c Golfchain Welschap kopie

 

Zoals bekend is een van onze doelen bij de lopende onderhandelingen met Gulbergen B.V. over een nieuwe gebruiksovereenkomst, het maken van afspraken voor nieuwe golfchains. Een golfchain die meerwaarde geeft aan het lidmaatschap (met speelrecht “Volwassenen alle banen”) van onze golfclub. Een dergelijke meerwaarde wordt naar onze overtuiging gerealiseerd doordat jullie als leden met een aanzienlijke korting op een andere baan kunnen spelen. De realisatie van extra golfchains sluit aan op een langgekoesterde wens van veel leden.

Golfchain met meerdere banen
We hebben natuurlijk al geruime tijd een samenwerking met Het Woold en met de SGNL. Die zijn algemeen bekend en daar wordt al goed gebruik van gemaakt. De afgelopen periode is nu achter de schermen hard gewerkt aan het tot stand brengen van een nieuwe samenwerking met een golfbaan in de regio. Samen met Gulbergen B.V. zijn wij erin geslaagd om een goede en duurzame samenwerking aan te gaan met Golfbaan Welschap. Een samenwerking die voor alle partijen (leden en exploitant) profijtelijk is.


Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe gebruiksovereenkomst is het dan ook zelfs al vanaf 1 juli 2019 mogelijk om hiervan gebruik te maken. Vanaf die dag kunnen onze leden tegen 50% van de van toepassing zijnde greenfee voor de 18 holes baan spelen op Golfbaan Welschap. De afspraak is gekoppeld aan het lidmaatschapsvormen, die gelden voor volwassen op alle banen.

Starttijden
Gedurende de periode 1 april tot en met 31 oktober kun je op Welschap vanaf 13.00 uur een starttijd boeken. In de winterperiode (1 november tot en met 31 maart) kan een startijd geboekt worden vanaf 11.30 uur. Wil je een eerdere starttijd boeken dan kan dat, maar dan moet je wel een volledige greenfee afrekenen.

Aanmelden
Heel praktisch werkt het als volgt. Je kunt op Welschap een starttijd boeken via IkGaGolfen.nl. Mocht dat niet lukken dan kan dit ook telefonisch via de caddymaster. De maximale periode dat je vooruit kunt boeken is 14 dagen. Let daarbij goed op de starttijd: om in aanmerking te komen voor de korting moet de starttijd vallen op of na het voor de desbetreffende periode van toepassing zijnde tijdstip!

Bij het afrekenen van de greenfee moet je als lid van Golfclub De Gulbergen je digitale golfpas aan de caddymaster tonen. Deze golfpas kun je zien en raadplegen in de app Golf.nl (is de app van de NGF).
Deze app is vrij eenvoudig gratis te downloaden op https://www.golf.nl/app/.
Een account aanmaken via de app is heel makkelijk.
* je hebt de barcode nodig (achterop je huidige NGF-pas)
* je NGF nummer (voorop je NGF-pas na de persoonscode/ (bijvoorbeeld JANS2/9876543)
* je e-mailadres.
Als je vervolgens de app opent vind je onder “profiel” (rechts onderaan) jouw digitale golfpas. Op de digitale golfpas staat vermeld welke lidcode voor jou van toepassing is. Indien je lid bent van alle banen (en 30 jaar of ouder bent) voldoet jouw lidcode aan de afspraken voor de kortingsregeling.
De lidcodes waar het specifiek om gaat zijn: VOA, VOP, BCA en BEH. Voor alle andere lidcodes of als er niets staat op jouw digitale golfpas is de kortingsregeling niet van toepasing. Dus kijk goed of op jouw pas de juiste code staat voordat je een starttijd op Welschap boekt.
Staat niet de juiste lidcode op jouw pas maar voldoe je naar jouw mening wel aan de criteria, neem dan contact op met de ledenadministratie.
Mocht je niet (kunnen) beschikken over een digitale golfpas en toch gebruik willen maken van deze kortingsregeling dan kan dat. Je moet dan bij de ledenadministratie aangeven dat je een fysieke golfpas wilt ontvangen waarop de voor jou van toepassing zijnde lidcode staat vermeld.

We blijven actief
Het mag duidelijk zijn dat wij, net als Welschap, enorm blij zijn met deze nieuwe samenwerking die onze leden iets extra’s en aantrekkelijks biedt bovenop het bestaande lidmaatschap. Hiermee wordt een vervolgstap gezet in het creëren van meerwaarde van ons lidmaatschap voor alle banen. Dit in aansluiting op wat wij hierover aangegeven hebben in eerdere ALV’s. Ook hebben wij met Welschap afgesproken dat wij ons gezamenlijk in gaan spannen om de komende periode ook andere golfbanen in de regio over te halen om zich bij onze samenwerking aan te sluiten. Het zou fantastisch zijn als het ons lukt om 3 à 4 banen in deze samenwerking te verwelkomen. We houden jullie vanzelfsprekend over de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Voor nu wensen wij jullie in het komende golfseizoen heel veel plezier met deze extra mogelijkheid om tegen een heel gunstig tarief te spelen op een mooie baan in onze regio!

Bestuur Golfclub De Gulbergen en Gulbergen B.V.