Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Site 01a Golfchain Welschap Site 01b Golfchain Welschap
Site 01c Golfchain Welschap kopie
golfbest

 

Vorige week hebben wij jullie het prachtige nieuws laten weten dat wij een golfchain aangegaan zijn met Golfbaan Welschap. Dat is voor heel veel leden fantastisch nieuws. Daarbij gaven wij ook al aan dat wij ernaar streven om nog meer golfbanen in onze regio aan te laten sluiten. Veel sneller dan wij op dat moment konden voorzien is dit ons dankzij onze gezamenlijke inspanningen nu al gelukt.

Deze week heeft Best Golf bij ons aangegeven dat zij zich graag aansluiten bij onze golfchain. Dit betekent dat onze volwassen leden van de grote baan vanaf 1 juli 2019 onder dezelfde condities als bij Golfbaan Welschap ook op Best Golf kunnen spelen. Wij zijn er enorm trots op dat het ons gelukt is om op zo’n korte termijn een mooie en duurzame golfchain op te zetten binnen onze Brainportregio. Wij weten dat wij daar veel leden van onze vereniging een groot plezier mee doen.

Natuurlijk blijven wij ons de komende tijd oriënteren op andere banen die zich onder dezelfde condities aan willen sluiten bij onze golfchain.
Voor nu wensen wij jullie allemaal het komende golfseizoen veel speelplezier toe op zowel Golfbaan Welschap alsook Best Golf!

Voor de voorwaarden die van toepassing zijn voor Best Golf, verwijzen wij jullie naar ons eerdere bericht over dit onderwerp en de toelichting op onze website. 

Best golfchai1

Op de foto’s een beeld van de feestelijke contractondertekening op 21 juni 2019 tussen Golf De Gulbergen, Golf  Best en Golfbaan Welschap.

Bestuur Golf De Gulbergen en De Gulbergen BV.