Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Je wordt daarom niet geacht om elke ronde je handicap te spelen.

Betekent een score van 30 of minder stablefordpunten bij 18 holes dat je slecht gespeeld hebt? Nee, zo eenvoudig is het niet.

In de tabel hieronder is te zien hoe bepaalde handicapgroepen gemiddeld scoren. Met andere woorden: deze scores kun je verwachten als je geregeld speelt. Maar als je in een periode zit waarin je snel beter wordt (of snel slechter), dan is het natuurlijk anders.
De cijfers bewijzen dat zelfs de beste golfers in de meeste gevallen een score onder de buffer inleveren. Maar de betere golfers zijn gemiddeld 'vaster' en spelen vaker in de buffer dan de andere handicapgroepen.

Buffer
De ‘buffer’ is de term die gebruikt wordt voor de zone waarin je handicap niet omlaag gaat, maar ook niet omhoog. De buffer verschilt per handicapcategorie. Bij spelers met een handicap van 26,5 tot 36,0 is de buffer 31 tot 36 stablefordpunten. Dus als deze groep een qualifying kaart inlevert met 31, 32, 33, 34, 35 of 36 stablefordpunten in een 18-holes ronde, dan heeft men in de buffer gespeeld en verandert de handicap niet.
Voor betere spelers is de buffer echter kleiner. De buffer in een 18-holes ronde voor een speler met een handicap onder de 4,5 is 35 tot 36 punten. Als een speler in deze groep op 18 holes 34 stablefordpunten scoort, dan gaat zijn handicap omhoog.

Wel of niet in de ‘buffer’

Site 06a Buffer tabel 01

Hoe kan het dat we zo vaak niet in de buffer spelen? Dat komt omdat de handicap in ons EGA Handicapsysteem een afspiegeling is van ons potentieel, van wat we kunnen als we een goede ronde spelen. Elke keer als we 'minder goed' spelen, gaat onze handicap een heel klein beetje omhoog, maar bij een goede ronde daalt een handicap in grotere fracties. Het handicapcijfer dat daar elke keer uit volgt, geeft weer wat je potentiële speelsterkte is.
Maar daar moet wel bij gezegd worden dat een handicap alleen betrouwbaar is als je elk jaar scores inlevert. Hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter de handicap klopt. En hoe beter je wordt, hoe vaker je in de buffer speelt of nog beter.

Ga dus weer snel de baan in en speel een qualifying ronde of wedstrijd, de banen zijn tegenwoordig bijna elke maand van het jaar qualifying. En wees niet teleurgesteld als je, na 18 holes gespeeld te hebben, een kaart met minder dan 30 punten inlevert.
Het is normaal om geregeld weinig punten te scoren, zo werkt het handicapsysteem nou eenmaal.