Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Site 04a RobotmaaierVanaf medio augustus zullen we op onze golfbaan starten met een proef waarbij er 2 robotmaaiers worden ingezet.

Deze gaan een deel van de fairway en rough van hole 9 (Sprookjesbaan) maaien.

De proef duurt tot en met het groeiseizoen en zal in oktober stoppen.

Wat te doen als u de robotmaaier tegenkomt?
* Houd ruim afstand en ontwijk deze ook met uw buggy, kar of golftas.
* De maaier gaat kriskras over zijn te maaien gebied en heeft geen vaste patronen. De maaisnelheid is ca. 3 km/u.

* De robotmaaier is in de definitie van de Rules of Golf een “Outside agency”, (“Invloed van buitenaf”).

De volgende situaties kunnen zich voordoen:
1. Wanneer uw bal in de baan van de robotmaaier ligt en door de maaier wordt bewogen, dient u de bal terug te plaatsen zonder strafslag (Regel 9.6).
2. Als u de bal speelt en de bewegende bal raakt per ongeluk de robotmaaier, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt zonder strafslag (Regel 11.1b).