Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Bron NGF

Site 06a Actuele handicapDe rol van de handicapcommissie (bij De Gulbergen is dat de HaReCo) is om golfers aan te moedigen een handicap bij te houden. Toch zijn er op sommige golfclubs nog steeds drempels waardoor qualifying ronden niet meteen automatisch verwerkt worden.
Dat leidt tot frustratie bij golfers omdat hun handicap niet klopt en het betekent onnodig extra werk voor clubs en banen.

Motivatie tot spelen
Een handicap leidt bij het merendeel van de golfers tot meer golf en tot meer plezier in de sport. Om golfers aan te moedigen zo veel mogelijk qualifying ronden te spelen, zijn in de afgelopen jaren veel drempels verwijderd. Een paar voorbeelden: tegenwoordig mogen ook 9-holes scores en scores op par-3 banen meetellen voor de handicap en golfers kunnen hun qualifying scores digitaal inleveren (bijvoorbeeld via de app GOLF.NL).
Doel is om spelers te motiveren om regelmatig scores in te leveren en daarmee een handicap te krijgen die past bij hun speelsterkte.

Controlerol van de handicapcommissie
De basis van het golfspel is nog steeds gebaseerd op het vertrouwen in de golfer als zijn of haar eigen scheidsrechter. In het verleden richtte de commissie zich op de handmatige controle van elke individuele qualifying score. De handicapcommissie heeft nog steeds de taak om handicaps te monitoren en handicaps zo nodig aan te passen. Maar als er correcties of aanpassingen nodig zijn, dan kunnen die uitgevoerd worden nadat qualifying scores zijn verwerkt. Het is dus niet langer nodig dat qualifying kaarten eerst goedgekeurd worden voordat ze verwerkt worden.

“Boefjes”
Naast de jaarlijkse herziening is de voornaamste controletaak het vinden en aanpassen van handicaps van spelers die hun handicap op een oneigenlijke manier gebruiken. Met name spelers die hun handicap kunstmatig hooghouden om vervolgens in wedstrijden daar hun voordeel mee te doen, moeten aangepakt worden om het voor alle spelers met een juiste handicap leuk te laten zijn.