Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

S12a Hans GielissenIk behoor tot de steeds kleiner wordende groep van leden van het allereerste uur.
Tijdens mijn werkzame leven was ik al blij als ik gemiddeld 1 keer in de week aan spelen toe kwam, na mijn pensionering ben ik eigenlijk min of meer op de golfbaan gaan wonen. Het was daarom eigenlijk niet meer dan logisch dat ik ook iets ging doen voor de vereniging.
Toen de gelegenheid zich voordeed ben ik een kleine twee jaar geleden marshal geworden.

Wat de taken van een marshal zijn is door mijn voorgangers in deze rubriek al voldoende belicht en ik beperk mij dan ook tot de, in mijn ogen, belangrijkste taak: het gastheerschap.

Ik probeer voor iedereen, leden en gasten, duidelijk zichtbaar en aanspreekbaar maar tegelijkertijd zo min mogelijk “aanwezig” te zijn. Dit lijkt een contradictio in terminis, daarom een voorbeeldje.
Ik verplaats mij voortdurend maar zal nooit voorbij rijden als iemand staat te putten of zich staat te concentreren voor een slag. Ik wacht op gepaste afstand tot niemand er last van kán hebben als ik me verplaats.

Het leukste binnen mijn taak vind ik het wegwijs maken van gasten. Gasten zijn van levensbelang voor onze golfbaan en derhalve krijgen zij, indien ze dat wensen, wat extra aandacht.
Dat vul ik o.a. in door bij het starten aanwezig te zijn op de eerste tee voor eventuele vragen en ook gedurende de ronde zal ik zeker nog een keer langs gaan om te informeren hoe het bevalt en of alles naar wens is.
Leuk is het dan als je inzet achteraf in een recensie op internet speciaal genoemd wordt of zoals onlangs een groep gasten zei: “bedankt voor het starten en de uitleg, hier kunnen ze bij ons nog wat van leren”.

Leuk vond ik het ook toen in het vroege voorjaar een groep “voorspelers” van een competitieteam met een niveau waar ik alleen maar van kan dromen, me vroeg om hen te begeleiden op de Sprookjesbaan en de “ins en outs” van de baan aan te geven.

Tot slot nog even deze ontboezeming van een bezoekende speler tijdens de competitie van vorig jaar
“ jongens wat een genot moet het zijn om hier altijd te mogen spelen”.

 

Hans Gielissen