Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Onze golfclub heeft vele voortreffelijke vrijwilligers, twee daarvan, te weten Eveline en Ton van Wayenburg, kwamen op het idee te starten met golf-bridge wedstrijden op de laatste donderdag van de wintermaanden. Donderdag 31 oktober was de aftrap, met 20 enthousiaste deelnemers.

Golfster lijntekening ‘s Ochtends liepen we 9 holes Libellenbaan, aanvankelijk op bevroren gras, maar allengs werd het iets warmer en daarmee werden de afslagen en overige swings en putts ook beter. Spelvorm was Four Ball-Better Ball, dat was sympathiek, scoorde de ene deelnemer minder, dan kon de partner dat weer compenseren.

Tussen de middag zorgden Toon en Leny voor de gezamenlijke lunch. Dat bood een mooie gelegenheid even uit te rusten, op temperatuur te komen, de prestaties te betreuren dan wel te roemen.

VervolgeGolfkaarten lijntekingns zetten de spelers zich aan de bridgetafeltjes, 10 paren dus. John Vreeswijk had de organisatie van dit deel op zich genomen en dat liep dus prima. 20 spellen zijn door allen gespeeld met meer of minder succes, maar het was vooral gezellig.

De zon scheen dwars door de ramen, met als gevolg dat de temperatuur alsmaar opliep, mogelijk ook nog verhoogd door de spanning, die wel hier en daar te voelen was.

De winnaars werden beloond met elk een fles wijn, zowel de overallwinnaars als de bridgewinnaars.

Met een groot applaus voor de organisatoren werd de zitting besloten, en iedereen was dermate enthousiast dat een maandelijkse herhaling van dit evenement zeker mogelijk moet zijn met nog meer deelnemers.

Dus bridgers onder onze Gulbergen-leden: meldt U aan bij de volgende donderdagen die gepland zijn aan het eind van elke maand! Je kan als koppel inschrijven, maar ook individueel, de organisatoren zullen dan een match met een andere deelnemer maken.

Ignace en Trees Smulders