Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

S02a Golfclub 1

Op 5 november vond de informatieavond plaats die, vanwege de nieuwe gebruiksovereenkomst met Gulbergen BV, door het bestuur van de vereniging werd georganiseerd. Tijdens de informatiebijeenkomst is door de voorzitter een toelichting gegeven op de nieuwe overeenkomst, de achtergrond daarvan en de gevolgen voor de leden. Zo’n 130 leden hebben de bijeenkomst bezocht. Als bestuur zijn wij heel blij met deze grote opkomst. Vooral omdat we er alles aan doen om alle leden zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de nieuwe overeenkomst en de gevolgen daarvan voor de leden. Op 3 december tijdens de eerstkomende Algemene Ledenvergadering brengen we de overeenkomst in stemming. Als de meerderheid van de dan aanwezige leden instemt, dan gaat de nieuwe overeenkomst per 1 januari 2020 in.

Met het aangaan van de nieuwe overeenkomst leggen we nieuwe afspraken vast die samenhangen met het gebruik van de golfbaan. Al eerder deelden we alle inhoudelijke informatie over de nieuwe overeenkomst, waaronder het samenvattende bulletin dat te vinden is op het gesloten deel van de website. Ook hebben we met jullie een film gedeeld waarin de voorzitter uitleg geeft over de inhoud van de overeenkomst. De overeenkomst en alle bijbehorende regelingen zijn te vinden op het gesloten deel van de website. Daaraan is na de bijeenkomst van 5 november ook de Powerpoint presentatie toegevoegd, die door onze voorzitter is toegelicht tijdens de informatieavond.

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben we nog stilgestaan bij de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst. Denk hierbij aan de tarieven van speelrecht, de kortingsregeling voor bestaande leden, de nieuwe lidmaatschapsvormen, kwaliteit van de baan en verdeling van het speelrecht tussen Gulbergen BV en de golfvereniging.

Nadat de voorzitter alle punten had doorgesproken was er ruimte voor het stellen van vragen. Deze vragen zijn samengevoegd in het document ‘Vragen tijdens de informatieavond'. Ook dat document is inmiddels toegevoegd aan het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website. Goed om te weten dat ook de schriftelijke vragen, die het bestuur voor en na de informatieavond heeft ontvangen, zijn toegevoegd.