Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Ik ben Hans Albers.

S14a Hans AlbersDoor mijn collega’s is al veel gezegd over de werkzaamheden en het functioneren van de marshal binnen onze vereniging. Ik ben echter van mening dat het nooit genoeg kan zijn om zo het goede imago van onze marshals regelmatig te belichten.

Ik woon in Breugel en ben sinds 1 januari 2008 lid van onze vereniging. Door mijn contacten vanuit de re-animatiecommissie met de BV ben ik sinds 1 augustus 2018 marshal.

Door onze vereniging worden de aanbevelingen van de NGF over het functioneren van de marshal onverkort overgenomen. Die aanbevelingen omschrijven het volgende:
a. Gastheerschap.
b. Toezichthouder
c. Hulpverlener.

Uit ervaring kan ik zeggen dat ik met enige regelmaat met genoemde aanbevelingen te maken krijg.

Persoonlijk hecht ik veel waarde aan het gastheerschap. Hier zitten elementen in die te maken hebben met het voorbestaan van de vereniging. De gastspelers op een vriendelijke manier met belangstelling ontvangen kan misschien wel leiden tot een nieuw lidmaatschap. Daarnaast is het aantrekken van gastspelers goed voor de publiciteit en resultaat van onze vereniging en zorgt voor een positieve invloed op onze contributie. Mijn ervaring is dat gastspelers zich over het algemeen goed thuis voelen bij onze vereniging. Zij zijn zeer positief over het bijzondere karakter en het onderhoud van onze baan en de gastvrijheid van de horeca. Om daar een indruk van te krijgen is het nalezen van de reviews op onze site wel interessant.

Met een goed optreden van de marshal en de mede daardoor ontstane sfeer binnen de vereniging kan wellicht ook het verloop van leden worden voorkomen. Immers zijn die lid om in een gezellig ontspannen sfeer hun golfsport te bedrijven.

Als toezichthouder heb je een taak om te letten op o.a. doorstroming, naleving baanreglement, veiligheid. Dat is niet altijd het gemakkelijkste onderdeel omdat er altijd nog leden zijn die daar een eigen invulling aan geven. Ik denk dan aan het gebruik van de buggy’s, de nieuwe regels m.b.t. doorstroming, het repareren van de fairway en green. Ik heb de ervaring dat als je de discussie draait in de richting van het eigen belang van het aangesproken lid er vaak niet veel woorden nodig zijn. Immers wij, dus ook hij/zij, zijn allemaal gebaat bij een goed onderhouden baan en willen dat ook zo houden. Dat dat eens vergeten wordt kan gebeuren.

Als hulpverlener rijd ik in mijn buggy rond met een AED en verbandtrommel binnen handbereik. Elke dienst hoop ik dat ik die niet hoef te gebruiken maar het is toch een goed gevoel dat als er onverhoopt iets gebeurd ik hulp kan verlenen met reanimatie en gebruik van AED. Ik kan hierbij (als lid van de reanimatiecommissie) vermelden dat onze vereniging er veel aan doet om zoveel mogelijk leden bekwaam te maken door gratis cursussen te organiseren. Wat dat betreft maakt een geoefend lid ook deel uit van de keten van hulpverleners binnen onze vereniging.

Naast alle genoemde aspecten vind ik het ook een deel van de functie om hand en spandiensten voor de vereniging te verlenen. Ik noem dan assisteren van de caddymaster op dagen dat de businessclub een wedstrijd heeft, het vermelden van zaken die kapot zijn, vuilnis in de baan verwijderen, etc.
Als we proberen om naar anderen (leden, marshal, caddymaster, etc) toe te handelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden dan kunnen we samen nog veel golfplezier beleven op onze mooie baan.

Tot ziens op de baan……….
Hans Albers