Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Op 3 december jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering plaats die vooral in het teken stond van de besluitvorming over de nieuwe gebruiksovereenkomst. Zoals wij eerder hebben laten weten werden de nieuwe tarieven voor speelrecht en contributie ook in die vergadering ter besluitvorming aan de leden voorgelegd. Dit is de reden geweest dat we de uiterlijke termijn van opzeggen van het lidmaatschap hebben verschoven van 1 november naar 15 december. De verruiming van deze termijn geldt alleen dit jaar en was simpelweg nodig omdat de nieuwe tarieven niet eerder dan op 3 december konden worden vastgesteld.

Het bestuur is erg blij met de steun vanuit de Algemene Ledenvergadering voor de nieuwe gebruiksovereenkomst. Deze steun bleek onder andere uit het feit dat de vergadering unaniem heeft ingestemd met de nieuwe overeenkomst en de bijbehorende afspraken, waaronder de tarieven voor speelrecht. Deze zijn nu als volgt vastgesteld.

 Code  Naam  Speelrecht  Vergoeding
 per 1/1/2020
 Reguliere lidmaatschapsvormen
 VOA   Volwassen lid Alle Banen  alle banen 1.150,00 
 VOO  Volwassen lid Old Course  Old Course  495,00 
 VOF  Volwassen lid flexibele vorm  Sprookjes-/Libellenbaan 899,00 
 SSE  Senioren 82 jaar en ouder  alle banen 799,00 
 JRA  Jeugdlid tot 21 jaar  alle banen 199,00 
 JJA  Junior lid 21 t/m 30 jaar  alle banen 225,00 
 VPA  Proeflid A (eenmalig, max 3 jaar)  Sprookjes-/Libellenbaan 599,00 
 VPB  Proeflid B (eenmalig, max 3 jaar)  Sprookjes-/Libellenbaan 599,00 
  Aflopende lidmaatschapsvormen
 STA  Studenten-lid  alle banen 225,00 
 VOC  Lid Twilight Old course  Old course 325,00 
 VOM  Volwassen lid 30-45 jaar  Sprookjes-/Libellenbaan 430,00 
 VOP  Proefleden (geen toegang meer na 1/1/2020  alle banen 794,00 

 

De hoogte voor de clubcontributie is ongewijzigd en blijft € 35,-- bedragen.

LET OP: Dit zijn de tarieven exclusief de kortingsregelingen, een VOF lidmaatschap krijgt in 2020 een introductiekorting van € 100,00 en voor de VOA leden geldt jaarlijks een korting afhankelijk van de duur van het lidmaatschap:

                Aantal jaren lid  Korting               
   0-3 jaar (vanwege overgangsregeling)  3%   
   3-5 jaar 3%   
   5-10 jaar  5%   
   10-20 jaar  7%   
   >20 jaar  10%   

 

Natuurlijk hopen wij u ook in het nieuwe jaar te mogen verwelkomen als lid van onze vereniging. Te beginnen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2020 vanaf 16:00 uur in het clubhuis.

Tot dan!

Het bestuur van Golfclub De Gulbergen,
Michael Munnich, Ad Marneffe en Nicole Hendriks