Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

S05a Baan is nat 06

In de nieuwe regels vanaf begin dit jaar zijn er meer mogelijkheden om problemen met natte omstandigheden op te lossen. We geven hier een aantal voorbeelden.

Bal is ingebed (regel 16.3)
S05b Baan is nat 01Een bal is ingebed wanneer een deel van de bal (in zijn eigen pitchmark) zich bevindt onder het grondoppervlak.

Met de huidige regels mag een bal die is ingebed in de grond in het ‘algemene gebied’ worden opgepakt, schoongemaakt en gedropt, tenzij een plaatselijke regel dit verbiedt; dus ook in de rough, wat vóór 2019 niet was toegestaan.
De bal moet vervolgens gedropt worden in de ‘dropzone’.


Tijdelijk water
(regel 16)
S05c Baan is nat 02Tijdelijk water is een ‘abnormale baanomstandigheid’ en mag zonder straf ontweken worden.
Voor tijdelijk water in een bunker geldt een aparte regel.
Deze regels zijn al eerder beschreven in ‘Ontwijken van een abnormale baanomstandigheid’ in ‘Hoe hoort het eigenlijk’.

Bladeren in bunker (regel 15.1)
Bladeren zijn ‘losse natuurlijke voorwerpen’ en mogen vanaf 1 januari ook in bunker worden weggenomen zonder strafslag; maar niet als dat de beweging van de bal veroorzaakt.

Plaatsen (tijdelijke local rule)
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en geplaatst .

Schade op de green (regel 13.1c)
S05d Baan is nat 05Je mag vanaf 1 januari 2019 niet alleen pitchmarks herstellen, maar ook andere beschadigingen. De oorspronkelijke staat van de green mag je niet verbeteren!
Doe je dat wel dan krijg je de ‘algemene straf’ (2 strafslagen in strokeplay en verlies van de hole in matchplay).