Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

 

S02a Verslag Logo GolfclubOp 3 december jl vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats waarin de nieuwe gebruiksovereenkomst ter besluitvorming aan de leden werd voorgelegd.
Ondanks de zorgvuldige voorbereiding waaronder de uitgebreide communicatie over de nieuwe overeenkomst en de informatieavond die op 5 november 2019 werd georganiseerd, werd de aanloop naar de ALV toch nog spannend.

Duur overeenkomst
Op het laatste moment bleek namelijk dat de RvC van Attero wat betreft de looptijd van de overeenkomst een wijziging doorvoerde. Dit heeft gemaakt dat het bestuur van de golfclub na de informatieavond van 5 november 2019 wederom in onderhandeling moest met Gulbergen BV, zodat alsnog kon worden voorzien in een gebruiksovereenkomst die ondanks de wijziging in looptijd, in balans bleef.
In de onderhandeling wisten we alsnog een looptijd van 10 jaar te realiseren, waarbij Gulbergen BV alleen vanwege gewichtige redenen de overeenkomst na 7 jaar tussentijds kan opzeggen. De uitlooptijd is in dat geval 1 jaar, zodat de feitelijke looptijd dan 8 jaar is. Deze opzeggingsclausule staat los van opzegging vanwege financiële redenen. Die optie stond al in de voorgaande conceptovereenkomst. Vanwege de wijziging wat betreft de looptijd was het aan de andere kant onder andere mogelijk een nieuw lidmaatschap overeen te komen met Gulbergen BV, zijnde een lidmaatschap voor leden van 82 jaar en ouder.

Unanieme instemming
Omdat we een aangepaste overeenkomst moesten voorleggen aan de ALV was de uitkomst op de stemming over de overeenkomst onzekerder geworden.
Na een korte toelichting door de voorzitter tijdens de vergadering die vooral betrof de laatste wijzigingen in de overeenkomst, werd deze ter stemming gebracht. Het bestuur is heel blij en trots met de uitkomst. Unaniem werd ingestemd. Een fantastisch resultaat dat de vereniging voor de komende jaren zekerheid geeft. Het conceptverslag van de ALV kunt u hier lezen op de ledenpagina onder documenten “3. ledenvergadering”.

Begroting
Tijdens de ALV is door de penningmeester een toelichting gegeven op de begroting voor 2020. De begroting staat op onze site op de ledenpagina onder documenten “2 Financiën” en kunt u hier lezen.
In de begroting van 2020 zijn ook de financiële gevolgen van de nieuwe overeenkomst terug te lezen.

Ook zijn in de vergadering de nieuwe speelrecht tarieven besproken en de korting die trouwe leden ontvangen op het nieuwe speelrecht. Hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting!
Klik hier voor de nieuwe speelrecht tarieven.

Update reglementen en protocollen
Tenslotte werd in de ALV aangekondigd dat de komende maanden alle reglementen en protocollen die de afgelopen jaren zijn opgesteld, worden beoordeeld. Wat nog actueel en zinvol is blijft bestaan. Zaken die achterhaald zijn of in praktijk niet worden uitgevoerd, komen te vervallen.
Reden voor deze zogenaamde voorjaarschoonmaak is gelegen in het huishoudelijk reglement dat vanwege de nieuwe gebruiksovereenkomst niet meer op alle punten klopt met de afspraken die met Gulbergen BV zijn gemaakt. Om te beginnen vanwege de nieuwe lidmaatschappen die met het instemmen met de nieuwe overeenkomst tot stand zijn gekomen. 

Ondertekening
S02c Verslag ALV 01aDe definitieve ondertekening van de nieuwe overeenkomst vond plaats op 11 december jl in het clubhuis.
Vanuit De Gulbergen waren hierbij aanwezig de heer Edwin Versluis, directeur Landgoed Gulbergen en Robine van Gerwen, Manager Golf De Gulbergen, links op de foto.
Vanuit de vereniging was het volledige bestuur bij de ondertekening aanwezig.

Met die ondertekening rondde het bestuur een periode af die vooral in het teken stond van onderhandelingen.
Nu de nieuwe overeenkomst vastgesteld feit is, gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van het visiedocument dat we eind vorig jaar met alle betrokken partijen rondom Golfclub De Gulbergen hebben vastgesteld. PR/Marketing, Hospitality en Introductiebeleid zullen de centrale thema’s zijn voor 2020. Hiermee gaan we vol aan de slag met onze nieuwe golftoekomst!

Als bestuur willen wij onze dank uitspreken aan alle leden die zich samen met ons hebben ingezet voor het tot stand brengen van de nieuwe overeenkomst.

Het bestuur van Golfclub de Gulbergen,
Michaël Munnich, Ad Marneffe en Nicole Hendriks