Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Nieuwe gebruiksovereenkomst heeft ook consequenties voor WECO ..!
Via nieuwsberichten, website of toelichting bij de buitengewone algemene ledenvergadering heeft u meegekregen dat er een nieuwe gebruiksovereenkomst gesloten is tussen Golfclub De Gulbergen en De Gulbergen BV. Fijn dat daarmee de toekomst voor de vereniging geborgd is maar er zijn wel nieuwe regels en voorwaarden die ook consequenties hebben voor de invulling en aantal wedstrijden dat door de WECO wordt georganiseerd.

Restricties: Weco
In het kort zijn er restricties aan het aantal zgn `grote wedstrijden` per maand (meer dan 72 deelnemers). Dat heeft er toe geleid dat het clubkampioenschap Strokeplay nu is teruggebracht tot één dag, de voorrondes Matchplay kampioenschappen weer in onderling overleg worden gespeeld en dat de thema dagen “vriendendag en familiedag” nu gecombineerd worden. Daarmee vloeit er meer tijd terug naar de overige leden van de vereniging en De Gulbergen BV (Greenfee).

SHOTGUN start met maandbekers SB/LB:
Wij gaan dit jaar een test doorvoeren met een shotgun start bij de maandbekers SB/LB.
Op verzoek van een respectabel aantal leden gaan wij de 3 categorieën samenvoegen en tegelijkertijd starten. Dat heeft voordelen voor de carpoolers, maar ook sociaal zal dat positief uitwerken aangezien de prijsuitreiking meteen aansluitend op de wedstrijd volgt. Het lange wachten voor de spelers voorin het schema is daarmee verleden tijd. Natuurlijk zijn er ook nadelen aan verbonden: niet op hole 1 kunnen starten, altijd “vroeg” op, maar daar staat tegenover dat u ook weer vroeg thuis kunt zijn om bv gezamenlijk te eten. Zoals gezegd, het is een test voor de eerste 3 maandbekers. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en reacties.

Wedstrijd deelname:
Met maar liefst 14 teams van Golfclub De Gulbergen die deelnemen aan de NGF competitie kun je met recht zeggen dat het spelen van wedstrijden een geliefd thema is bij de leden.
De deelname aan WECO wedstrijden wordt nauwgezet bijgehouden en is een zwaarwegend argument voor de toekenning van “standing”. Wij kijken ernaar uit deze “wedstrijd spirit” zich vertaalt naar een grote deelname aan de WECO wedstrijden 2020.  

Als WECO hebben wij er in ieder geval al weer veel zin in en zijn klaar voor een mooi golf seizoen.

Met sportieve groeten,
De wedstrijd commissie.


Hoe in te schrijven:
- Inschrijving voor deelname staat drie (3) weken voorafgaand aan de wedstrijd open.
- inschrijven via Website: Leden login / e-golf4U – wedstrijden (of zuil in de hal)
- 4 dagen voor de wedstrijd wordt de startlijst bekend gemaakt (e-golf4u / website)
- één dag voorafgaand ontvangt u nog een e-mail ter bevestiging en mogelijke last minute  wijzigingen.