Golf De Gulbergen | Heiderschoor 26 | 5731 RG Mierlo
Gebruik voor navigatie: Baroniehei Nuenen | 0492-592455 > keuze 2 | Mail ons

Nieuwe commissie Baanbezetting: wat doen zij eigenlijk?

Vanaf 1 januari 2020 hebben we een nieuwe commissie op onze golfbaan. Dit is de commissie baanbezetting die is ontstaan als uitwerking van één van de afspraken bij het vaststellen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Gulbergen BV en Golfclub De Gulbergen. In dit bericht worden de achtergronden van deze commissie kort uit de doeken gedaan. Zo weet iedereen wat de taak en rol van deze commissie is.

Waarom deze commissie?
Deze commissie is opgezet om erop toe te zien dat de verdeling van de starttijden tussen de verschillende gebruikers van onze baan op een goede en eerlijke manier plaatsvindt. In de praktijk van alle dag merken we hier niet zo veel van. Immers tot nu toe is de baan nog niet volledig bezet. Maar met het oog op de toekomst (streven naar hogere baanbezetting) én om vanaf nu te komen tot een eerlijke verdeling van de starttijden, is deze commissie in het leven geroepen. De commissie zal er nauwlettend op toezien dat de verdeling van de starttijden tussen alle gebruikers op een correcte wijze nu en in de toekomst plaatsvindt. Een belangrijke extra taak die voor ons allemaal van belang is.

Wie zijn de leden van deze commissie?
De commissie is samengesteld uit een delegatie van Gulbergen BV én de Golfclub. Concreet zijn de leden van deze commissie: Piet Verheijden (voorzitter), Harry Braat en Leo van de Sanden. Zij zijn vanuit de Golfclub gevraagd om in deze commissie zitting te nemen. Daarnaast is vanuit Gulbergen BV Marcel Voskens in de commissie benoemd. De commissie is inmiddels gestart met haar werkzaamheden.

Wat gaat de commissie doen?
Om iets te kunnen zeggen over de verdeling van de starttijden tussen de verschillende gebruikers, moet er een goede registratie plaatsvinden. Daarom moet de vastlegging van de starttijden van alle gebruikers op een correcte en eenduidige manier plaatvinden. Tot voor kort werd hier nogal soepel mee omgegaan, waardoor het erg lastig is (en in sommige gevallen zelfs onmogelijk was) om te achterhalen hoe het gebruik van de baan in de praktijk over de gebruikers is verdeeld. De commissie voert inmiddels overleg met alle andere commissies om het gebruik door leden en niet leden op een goede manier in kaart te brengen. Er worden afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat er een adequate en sluitende registratie plaats gaat vinden waaruit duidelijk wordt wie op welk moment gebruik maakt van de beschikbare starttijden.

Bijkomend voordeel.
Het is veel leden een doorn in het oog dat er regelmatig starttijden worden gereserveerd (en dus niet meer beschikbaar zijn) terwijl in de praktijk de baan op die momenten niet vol is. Oorzaak: no shows, mensen die 18 holes boeken en pas bij de doorstart op hole 10 daadwerkelijk starten, of zeer late afmeldingen. Het is erg jammer dat dit gebeurt, maar bij een vereniging van meer dan 1.000 leden kan dit helaas voorkomen. Daarom moeten we heldere spelregels afspreken, die voor iedereen gelden. En als je spelregels afspreekt, dan moet je er ook op toegezien dat die regels nageleefd worden. Daarom ook de eerdere oproep van de Caddymasters dat u zich meldt voor de afgesproken starttijd. Met de registraties door de Caddymasters en de analyses van de commissie baanbezetting ontstaat er inzicht in het werkelijke gebruik van de baan, krijgen de goedwillende leden meer mogelijkheden om starttijden te boeken en houden wij in de toekomst de verdeling van de starttijden zuiver. Een (meer dan) bijkomend voordeel van de afspraken die wij in gezamenlijkheid hebben gemaakt. Wij hopen daarom op ieders begrip voor de hierna herhaalde oproep.

Wat vragen we aan onze leden?
In de Nieuwsbrief van 15 januari 2020 is er door de Caddymasters een oproep gedaan voor het persoonlijk aanmelden voordat men de baan ingaat. Dit maakt dat op elk moment bekend is wie nu eigenlijk exact wanneer in de baan is. Deze oproep blijft gelden en is, evenals de spelregels, niet vrijblijvend. Sterker nog, het belang wordt met de nu gemaakte afspraken over het inzichtelijk maken van de verdeling van de startijden extra benadrukt. Immers hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het inzichtelijk en sluitend krijgen van de daadwerkelijke baanbezetting. Op de naleving van hiervan zal vanaf nu dan ook serieus toegezien worden. U wordt dus echt geacht zich persoonlijk vooraf bij de Caddymaster (indien aanwezig) te melden. In het geval u gebruik maakt van de Old Course, mag dit telefonisch direct voordat u af gaat slaan.

Toezicht op naleving.
De Marshalls gaan bij hun rondes in de baan erop toezien dat iedereen die in de baan is, zich ook echt aangemeld heeft bij de Caddymaster. Indien u dit vergeten bent, wordt dit genoteerd en wordt u er alsnog door de Marshall (in de baan) en Caddymaster (achteraf telefonisch) op gewezen er goed op te letten om dit voortaan wel te doen. Als u zich meermalen niet aangemeld heeft, zal er contact met u opgenomen worden vanuit het bestuur. Wij vertrouwen erop dat het zover niet zal komen.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bericht stel ze dan gerust. U kunt contact opnemen met Piet Verheijden (voorzitter van de commissie baanbezetting) indien u meer over de werkzaamheden van de commissie wilt weten. Als u vragen heeft over het persoonlijk aanmelden kunt u met uw vragen terecht bij de Caddymaster. Zij lichten de nieuwe werkwijze graag aan u toe. Voor nu wensen u veel golfplezier in het komende seizoen.

Golfclub De Gulbergen                                                                   Gulbergen BV
Michaël Munnich                                                                            Robine van Gerwen