0492 - 592455 | keuze 2

Golfclub De Gulbergen heeft een aantal verschillende actieve commissies. Deze commissies zorgen voor een gezonde, gezellige en actieve vereniging voor al onze leden.

Bestuursondersteuningsbureau

Het BestuursOndersteuningsBureau (BOB) ondersteunt het bestuur in haar operationele taken. De leden van het BOB verzorgen of helpen met:

  • Het secretariaat
  • De ledenadministratie
  • De financiën
  • De website
  • De jaarkalender
  • Egolf4U & ICT beheer
  • Vrijwilligerscoördinatie

De baancommissie

De baancommissie adviseert, namens de golfvereniging, de golfbaanexploitant bij het opstellen en uitvoeren van het beleid in duurzaam golfbaanbeheer en -onderhoud. In het bijzonder de aandachtsgebieden die de Qualifying Condities van de golfbaan beïnvloeden, en de onderhoudskwaliteitseisen. Daarnaast heeft zij een adviserende rol bij de ontwikkeling van natuurbehoudswaarden en biodiversiteit op de golfaccommodatie.

De buggycommissie

De commissie beheert de Sprookjesbaanbuggies en de clubhandicarts van de golfclub.
Daarnaast zorgt de commissie voor het onderhoud en de financiële administratie van deze buggy's.

De Commissie BaanBezetting

De Commissie Baanbezetting (CBB) is samengesteld uit een delegatie van Gulbergen BV én de Golfclub. Deze commissie is opgezet om erop toe te zien dat de verdeling van de starttijden tussen de verschillende gebruikers van onze baan op een goede en eerlijke manier plaatsvindt.

De handicap & regelcommissie

De voornaamste taak van de Handicap en Regelcommissie (HARECO) is het bevorderen van de regelkennis van de leden en het laten naleven daarvan.
De Hareco verzorgt de handicapregistratie van de leden en de bij de Gulbergen geregistreerde vrije golfers en ziet mede toe op de qualifyingcondities van de baan. De instructie regelgeving en de examinering van de jeugd vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie.

De handicart commissie

Deze commissie stelt zich ten doel om tijdelijk of permanent minder valide golfspelers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen.

De heren seniorencommissie

Deze commissie behartigt de belangen van de mannelijke 50+ clubleden met als voornaamste taak het organiseren van de Heren Senioren dag.

De introductiecommissie

Deze commissie heeft tot taak de begeleiding van nieuwe leden en deze wegwijs te maken in de organisatie van de golfclub.
De introductiecommissie organiseert bijvoorbeeld de inloopochtenden voor beginnende golfers en nieuwe leden.

De jeugdcommissie

De commissie heeft tot doel het toegankelijk en aantrekkelijk maken van de golfsport voor de jeugd tot en met 21 jaar.
Zij verzorgt de werving en opleiding en bevordert de deelname aan door haar te organiseren jeugdwedstrijden.

De ladies commissie

Deze commissie organiseert de wekelijkse Ladiesday, een wedstrijd voor alle vrouwelijke clubleden vanaf 21 jaar.

De lief & leed commissie

Deze commissie besteedt namens de vereniging aandacht aan leden in vreugdevolle en verdrietige omstandigheden.

De reanimatiecommissie

Het doel van de werkgroep is om in noodsituaties op de baan op de juiste wijze te kunnen reageren.
Eén van de onderdelen van dit plan is de reanimatiecursus voor leden. Alle leden worden in de gelegenheid gesteld op kosten van de club de reanimatiecursus te volgen.

De technische commissie

Deze commissie is belast met de organisatie en leiding van de externe competities, zoals de landelijke NGF-competitie en de regionale NoBra-competitie.

De wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie zorgt voor de organisatie en leiding van wedstrijden binnen clubverband.
De commissie stelt haar kennis beschikbaar aan andere commissies als daar behoefte aan is. De wedstrijden zijn qualifying (voornamelijk prestatief), soms non-qualifying (voornamelijk recreatief).

De zomeravondcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de zomeravondcompetitie die jaarlijks gedurende een aantal weken op de woensdagavond plaats vindt.

Commissie Young Players

De commissie Young Players heeft als doel om de groep leden van 20-40 jaar een eigen omgeving te geven waarbinnen activiteiten voor de verenigingsleden kunnen worden georganiseerd.