0492 - 592455 | keuze 2

Voor het speelplezier van uw baangenoten en van uzelf vragen we u met de volgende zaken rekening te houden:

Start niet te vroeg

Wees 10 minuten voor de start aanwezig bij de afslag van hole 1.

Te laat starten mag niet (standing voorbij). Ook te vroeg starten is niet goed, het kan vaak vastlopen en wachten onderweg tot gevolg hebben. Het kan dus gebeuren dat marshals tijdens drukke periodes tijdelijk als starter fungeren. Daarmee kan ingrijpen onderweg grotendeels worden voorkomen.

Eerst doorlaten, dan (maximaal) 3 minuten zoeken

Het is algemeen bekend dat als u gaat zoeken naar een bal, u verplicht bent om een achteroplopende flight –als die gereed staat om te slaan– door te zwaaien. Kijk voor meer informatie over speeltempo, doorlaten en voorrang bij het onderdeel Baanreglement.

Als de bal van een medespeler niet zichtbaar ligt sla dan eerst uw eigen bal voordat u hem/haar gaat helpen zoeken. Wellicht is de bal intussen gevonden.
Een goede methode om zoeken te verminderen, is om degene die afslaat te helpen met kijken waar de bal ongeveer neerkomt.

Direct uitholen en green verlaten

Het komt vaak voor dat spelers na het beëindigen van de hole blijven staan om de scorekaart in te vullen of uitgebreid het aantal slagen met elkaar te bespreken.

Het invullen van de scorekaarten behoort u te doen na aankomst op de volgende afslag. De marshal ziet hierop toe en wijst de betrokkenen erop als dit tot onnodige vertraging kan leiden.

Let op doorlaten, kijk voor en achter u

Totaal onafhankelijk van het feit of u snel of langzaam speelt, de golfetiquette verlangt dat u een sneller spelende, achterop komende, flight door moet laten zodra er een hele hole vóór u vrij is.

Kijk ook eens achterom om te kijken of u een andere flight kunt helpen door ze door te laten als er een hole voor u vrij is. Goed opletten en adequaat reageren bevordert het plezier voor alle spelers en leidt tot een betere doorstroming.
Mocht het zo uitkomen, dan kunt u uw speeltempo verhogen door -als u toch niet meer kunt scoren- uw bal op te nemen.

Plaats Tas, Buggy en trolley richting Next Tee

Zorg er voor dat u na het uitholen op de green niet meer in de richting van de achterop komende flight moet lopen.

Het is dus van belang de tas, buggy of trolley zodanig neer te zetten bij de green, dat u vanaf de vlag gelijk richting volgende tee loopt.
Dit bespaart veel tijd en voorkomt hinder en irritatie van de achteroplopende flight.

Vis alleen naar uw eigen zichtbare bal

Er zijn mensen die van een golfdag een viswedstrijd maken.

Dit leidt tot veel irritatie en vooral onnodig oponthoud. Reden waarom het verboden is om te zoeken naar ballen in het water. Uitsluitend de eigen bal, die zichtbaar is, mag met een hengel uit het water worden gehaald.
Spelers die met een hengel langs de waterkant lopen, zijn dus in overtreding!

Sta, zodra het kan, klaar bij uw eigen bal

Vaak staan spelers te wachten op een flightgenoot totdat deze heeft geslagen.

Dan gaan zij pas nadenken over hun clubkeuze om vervolgens naar de eigen bal te lopen. Hierdoor gaat onnodig veel tijd verloren en dit is ook tegen de regels.

Volg altijd de aanwijzingen van de marshals op

Hierboven zijn een aantal zaken genoemd die veel voorkomen en alles te maken hebben met doorstroming en daarom de komende tijd extra aandacht krijgen.

Nogmaals wordt benadrukt dat niet alles in regels is te vast te leggen.
De marshal is op de baan in eerste instantie verantwoordelijk dat alles ordelijk verloopt en ook doet hij/zij alles wat in zijn of haar vermogen ligt om de doorstroming te bevorderen.