0492 - 592455 | keuze 2

Nu de baan weer open is, is het belangrijk om weer herinnerd te worden aan de etiquette. Want een goede baan, begint bij jezelf. De grond is nog nat en daardoor zacht. Het gevolg hiervan is dat wanneer we nu een mooie (hoge) pitch slaan die op de green landt, dit een deuk of oneffenheid veroorzaakt; een pitchmark.

S04a pitchmark
Als golfer is ons geleerd om je pitchmark met de pitchfork te herstellen.

Het ‘vergeten’ van het herstellen van een pitchmark gaat ten koste van de kwaliteit van de green en van het speelplezier van de golfers die na jou komen.


Hoe kun je er nu voor zorgen dat je dit niet vergeet?

1)  Pas je routine aan

  •  A) Eerst je eigen pitchmark repareren (of een pitchmark van een ander in de buurt van je lijn)
  •  B) Dan pas je bal markeren, schoonmaken en putten (intussen kun je je lijn bestuderen).
  •  C) Na het uitholen: kijk even rond en repareer zo nodig andere pitchmarks

2) Herinner je flightgenoten op vriendelijke wijze aan de plicht om pitchmarks te herstellen.
Het is belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt. Een gerepareerde ballmark herstelt binnen een paar dagen. Als de pitchmark niet meteen hersteld wordt, is de oppervlakte van de green wekenlang beschadigd.

* In de winter is het nog belangrijker dan normaal om een pitchmark goed te repareren, want greens zijn in de winter zachter en extra kwetsbaar. In de winter groeit het gras immers niet of nauwelijks en daarom kan een niet gerepareerde pitchmark in de winter niet uit zichzelf herstellen.
Daarnaast, als een ballmark niet gerepareerd wordt, komt er vuil en onkruid en het ongewenste gras in het kuiltje. Daardoor wordt de green gevoeliger voor schimmels en grasziektes.

Vier goede redenen om pitchmarks goed te herstellen
S04b pitchmark
1)  Als pitchmarks goed hersteld worden, dan rolt de bal beter en is er meer kans dat je putt valt.

2)  Een ongerepareerde pitchmark getuigt van geen respect voor de baan en voor andere spelers. Jij hebt last van pitchmarks die niet door anderen gerepareerd zijn. Een ander heeft last van pitchmarks die niet door jou hersteld zijn.

3)  Een ongerepareerde pitchmark maakt een green kwetsbaarder voor schimmels en ziektes.

4)  Een ongerepareerde pitchmark getuigt van geen respect voor de greenkeepers en baancommissie die hun best doen om mooie greens te verzorgen.