0492 - 592455 | keuze 2

Golfclub de Gulbergen beschikt over een groot aantal buggy’s voor de Sprookjesbaan, de Libellenbaan en de Old Course. We onderscheidden in het verleden Sprookjesbaan-buggy’s, Club-Handicart-buggy’s en Handicart-buggy’s van de stichting Handicart. Vanaf 2023 is de tarievenstructuur vereenvoudigd en is er geen onderscheid meer naar Sprookjesbaan-buggy’s en Club-Handicart-buggy’s. Hierna spreken we alleen nog van Club-buggy’s. De Handicarts van de Stichting Handicart  blijven nog wel bestaan. Maar daarin komt mogelijk verandering in de loop van het jaar.

 1. Club-buggy’s
  Voor de Club-buggy’s is het tarief in 2023 voor de clubleden (niet de registratieleden), ongeacht of er 1 of 2 leden gebruik van maken:
  * 9 holes    € 8,00 per buggy
  * 18 holes  € 16,00 per buggy
  Indien de 2e inzittende een gast is van het clublid blijft dit tarief ook dan van toepassing.

 2. Handicart-buggy’s voor pashouders van de Stichting Handicart,
  (kunnen zowel clubleden als greenfeespelers zijn).
  Tarief voor de zes Handicart-buggy’s van de stichting Handicart (nrs. 9 t/m 14):
  * 9 of 18 holes bij gebruik door 1 Handicart pashouder   € 4,50
  * 9 of 18 holes bij gebruik door 2 Handicart pashouders € 6,00 (€ 3,00 p.p.)
  Alleen te betalen met een geldige handicartpas van de Stichting via het aparte betaalkastje van de Stichting bij de balie.

  Indien er geen Handicart-buggy van de Stichting Handicart meer beschikbaar is, kan een speler met een geldige handicartpas een Club-buggy huren voor € 6,00 (ongeacht aantal personen en holes, waarbij een 2e inzittende geen pashouder hoeft te zijn en ook een gastspeler van de pashouder kan zijn).

  Als de status-informatie van de baan aangeeft dat buggy's op de baan verboden zijn,  dan wordt hierop voor Handicart pashouders een uitzondering gemaakt.
  Zij mogen toch gebruik maken van een Handicart of Club-buggy, mits ze daarmee wel op de paden blijven.

 3. Club-buggy’s voor greenfee-spelers
  Tarief van de club-buggy’s voor greenfee-spelers:
  * 9 holes   € 13,50 per buggy
  * 18 holes € 25,00 per buggy