0492 - 592455 | keuze 2


Alle Banen Lidmaatschappen

  Speelrecht Contributie NGF   
  2024 2024 2024  
Volwassen lid
Alle banen (VOA)
€ 1266,00 € 35,00 € 24,50 Excl. kortingsregeling
82+ lid (SSE82+) € 879,00 € 35,00 € 24,50  
31 t/m 40 jaar  
Alle banen (DVA)
€ 748,00 € 35,00 € 24,50  
Jeugdlid t/m 20 jaar (JRA) € 240,00 € 35,00 € 10,00  
Juniorlid 21 t/m 30 jaar (JJA) € 370,00 € 35,00 € 24,50  
Lid Businessclub   € 35,00 € 24,50  
Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 75,00.


Beperkt Speelrecht Sprookjes-/Libellenbaan

 Alleen voor nieuwe leden

  Speelrecht Contributie NGF  Opmerking
  2024 2024 2024  
Proeflid A (VPA) € 659,00 € 35,00 € 24,50 Max 3 jaar 
Proeflid B (VPB) € 659,00 € 35,00 € 24,50 Max 3 jaar 
Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 75,00.


Old Course Lidmaatschap

  Speelrecht Contributie NGF   
  2024 2024 2024    
Volwassen lid (VOO)
€ 544,00 € 35,00 € 24,50  
Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 75,00.


Overige Lidmaatschappen

  Totaal Contributie NGF  Administratiekosten
  2024 2024 2024 2024
Medisch lid € 59,50 € 35,00 € 24,50  
Handicapregistratie Volwassen € 68,50   € 24,50 € 44,00
Handicapregistratie Jeugd € 54,00   € 10,00 € 44,00
Deelnemer cursus club hcp 54 € 78,50   € 24,50 € 54,00
Golfacademy € 299,00