0492 - 592455 | keuze 2
info@golfdegulbergen.nl
Heiderschoor 26
0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Bijna elke golfbaan heeft zijn eigen specifieke kenmerken, mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarvoor worden ‘local rules’ vastgesteld. Hier leest u de 'local rules' van de banen van Golf De Gulbergen.

Regels specifiek voor de Sprookjes-/Libellenbaan zijn rood gemarkeerd.
Regels specifiek voor de Old Course zijn geel gemarkeerd.


 • 'Buiten de baan' wordt aangegeven met witte palen of met wit gemerkte hekken en omheiningen.
 • Markeringspalen van hindernissen en afstandspalen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
 • Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hoogspanningsleiding (of torens of draden of palen die de leiding ondersteunen) heeft geraakt tijdens het spelen van de Sprookjesbaan dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd gedaan (zie Regel 14.6 voor procedure).
 • Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is (dit betreft hole 14 en 15), dan mag de speler als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand . Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3)
 • Een bal die tot stilstand komt op of voorbij de openbare weg [de weg tussen hole 6 en hole 7] is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.
 • Als de bal van een speler op hole 3 niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand. Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3)

  Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:
  a. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk
            · tot stilstand is gekomen op de baan:
            · het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.
  b. Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

  Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

  Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

 

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en
 • een lijn van de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn).

 

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:

 • deze moet in het algemene gebied zijn, en
 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.

 

 Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

 • dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.
 • Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b).

 

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

 • bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3).

        Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of
        waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.
        Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:
        Algemene straf volgens Regel 14.7a.

 • Als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste op hole 11 aan de linkerzijde, heeft de speler de extra mogelijkheid met bijtelling van een strafslag om de oorspronkelijke of een andere bal te droppen aan de overzijde (rechterzijde).
 • Vaste obstakels vlakbij de green: in aanvulling op belemmeringen zoals omschreven in Regel 16.1a, als een bal in het algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten van de green ligt en binnen twee clublengten van de bal. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. (Uitzondering: een vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is).

  Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (zie Regel 1.3).

 

Algemene informatie

 • Alle afstandsmarkeringen door de baan zijn in meters en in vogelvlucht tot midden green. Gele palen voor 150 m en blauwe palen voor 100 m afstand tot midden green.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang: volg hun aanwijzingen op.
 • Laat achteropkomende spelers door indien u afstand verliest.
 • Let op bij het oversteken van de weg naar en van hole 5.
 • Een slag van de tee 7/16 is alleen maar toegestaan als er zich niemand op de weg bevindt.

 

Raadpleeg het informatiebord voor eventuele tijdelijke local rules!