0492 - 592455 | keuze 2

Bijna elke golfbaan heeft zijn eigen specifieke kenmerken, mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarvoor worden ‘local rules’ vastgesteld. Hier leest u de 'local rules' van de banen van Golf De Gulbergen.

Local Rules

 • “Buiten de baan” wordt aangegeven met witte palen of met wit gemerkte hekken en omheiningen.
 • Afstandspalen op de baan en markeringspalen van hindernissen (alleen als de bal buiten de hindernis ligt) worden beschouwd als vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
 • Grond in bewerking (GUR) gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is de speler verplicht deze te ontwijken volgens Regel 16.1f
 • Een bal die tot stilstand komt op of voorbij de openbare weg (de weg tussen hole 6 en hole 7 van de Old Course) is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.
 • Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hoogspanningsleiding (of torens of draden of palen die de leiding ondersteunen) heeft geraakt, tijdens het spelen van de Sprookjesbaan, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd gedaan (zie regel 14.6 voor procedure). Een hoogspanningsmast wordt beschouwd als één massief obstakel, waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.
 • Als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste op hole 11 van de Libellenbaan aan de linkerzijde, heeft de speler de extra mogelijkheid met bijtelling van een strafslag om de oorspronkelijke of een andere bal te droppen aan de overzijde (rechterzijde).
 • Vaste obstakels vlakbij de green: in aanvulling op belemmeringen zoals omschreven in Regel 16-1a, als een bal in het algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten van de green ligt en binnen twee clublengten van de bal. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. (Uitzondering: een vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is).
 • De rode hindernissen aan de linkerzijde van hole 14, 15 en 18 op de Libellenbaan zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.


Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf (zie Regel 1-3).


Algemene informatie

 • Alle afstandsmarkeringen door de baan zijn in meters en in vogelvlucht tot midden green. Gele palen voor 150 m en blauwe palen voor 100 m afstand tot midden green.
 • Let op bij het oversteken van de weg naar en van hole 5 van de Sprookjesbaan.
 • Een slag van de tee 7/16 van de Old Course is alleen maar toegestaan als er zich niemand op de weg bevindt.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang: volg hun aanwijzingen op.
 • Laat achteropkomende spelers door indien u afstand verliest.


Raadpleeg het informatiebord voor eventuele tijdelijke local rules!

 

Handicap en RegelCommissie, 20 april 2021.