0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

Beste gasten,

Na ruim een maand gesloten te zijn, kunnen en willen we niet meer stil zitten en gaan we weer van start met onze
Take Away service. Wij zijn weer alle dagen open van 9 uur tot 17 uur.

Bestellen kan via telnr. 0492-592164 en aan de counter.
Hieronder en op onze fbpagina De Hooghe Bergh vind je de wekelijks wisselende gerechten.

Natuurlijk hopen we dat we iedereen snel weer “binnen” mogen ontvangen, maar tot die tijd ontmoeten we elkaar “buiten” en op afstand.

Tot snel, Team De Hooghe Bergh

 Take away

Snacks

Snacks

S08a Golfles 01aNeem uw vriend of vriendin, buurman of buurvrouw of een andere relatie mee naar De Gulbergen.
We zijn weer gestart met de goedbezochte GRATIS Kennismakingslessen op onze golfbaan.
Voor iedereen die de golfsport zou willen proberen.

Het is erg fijn dat de Old Course de laatste jaren zo in trek is bij vele golfers. Ook is het aantal leden hier weer toegenomen in 2019. Echter door de toegenomen drukte zien we dat er vaak golfers teleurgesteld worden, omdat er geen starttijden meer beschikbaar zijn.

Het valt dan u, ons en ook onze Marshals op dat de baan toch wel vaak niet zo druk bezet is. Dat komt mogelijk door de ruime starttijden die nog worden gehanteerd van 10 minuten.

08a Site OC starttijdenOmdat “meten = weten” ons een goed inzicht kan geven over de mogelijkheden voor uitbreiding van de starttijden en een betere bezetting, willen we graag in februari de starttijden om de 8 minuten laten plaatsvinden. Zo kunnen we in deze maand monitoren of het problemen geeft of juist meer tevredenheid bij de spelers. Graag vernemen wij jullie input in deze, welke per mail aan ons gestuurd mag worden (marcel@golfdegulbergen.nl).

Overigens kunnen ook no-shows een deel van het probleem zijn. Ook dat zullen we (strikter) monitoren. Mocht u daarvan signalen hebben dan horen we dat eveneens graag. 


05a Site Golfregels 2019 1

 1. Zoektijd – verkort van 5 naar 3 minuten
 2. Bal bewogen tijdens het zoeken – terugplaatsen (geen straf)
 3. Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren; wel je bal markeren
 4. Ingebedde bal – ontwijken zonder straf overal op de baan (behalve in zand)
 5. Meten van de dropzone – gebruik de langste club (maar niet je putter)
 6. Droppen – kniehoogte in plaats van schouderhoogte
 7. Droppen – de bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen
 8. Als je je bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je een andere bal pakken
 9. Bal raakt speler of uitrusting – geen straf
 10. Bal meer dan eenmaal raken (“double hit”) telt als één slag (geen straf)
 11. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald
 12. Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken (en je mag niet testen)
 13. Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen – mag met twee strafslagen
 14. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd
 15. Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de ‘overkant’ droppen (cirkelen), tenzij het in de Plaatselijke Regels (Local Rules) is opgenomen
 16. Je mag de grond of het water in hindernissen aanraken
 17. Stand innemen op een verkeerde green is niet toegestaan
 18. Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd – bal terugplaatsen zonder straf
 19. Bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen (geen straf)
 20. Je mag alle schade herstellen op de green
 21. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken
 22. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed
 23. Je mag geen club langs je voeten leggen om ‘op te lijnen’
 24. Een caddie mag niet helpen met ‘oplijnen’
 25. Speel zo vlot mogelijk: Ready Golf!

Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar www.golf.nl/regels2019
U vindt daar een overzicht van alle nieuwe regels aangevuld met video’s waarin de nieuwe regels uitgelegd worden.