0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

logo

We hebben in de maanden september en oktober een aantal evenementen in de agenda staan waarvoor ons restaurant volledig gereserveerd is. Daardoor is er helaas geen plaats meer voor overige gasten.

  • Donderdag 16 sept vanaf 17 uur gesloten
  • Vrijdag 17 sept hele dag gesloten
  • Maandag 20 sept hele dag gesloten
  • Vrijdag 24 sep hele dag gesloten
  • Vrijdag 1 okt. vanaf 16.00 uur gesloten
  • Zaterdag 9 okt hele dag gesloten
  • Zomdag 10 okt hele dag gesloten

Bij voorbaat dank voor uw begrip.  hartje

 

Team De Hooghe Bergh.

 

Het is erg fijn dat de Old Course de laatste jaren zo in trek is bij vele golfers. Ook is het aantal leden hier weer toegenomen in 2019. Echter door de toegenomen drukte zien we dat er vaak golfers teleurgesteld worden, omdat er geen starttijden meer beschikbaar zijn.

Het valt dan u, ons en ook onze Marshals op dat de baan toch wel vaak niet zo druk bezet is. Dat komt mogelijk door de ruime starttijden die nog worden gehanteerd van 10 minuten.

08a Site OC starttijdenOmdat “meten = weten” ons een goed inzicht kan geven over de mogelijkheden voor uitbreiding van de starttijden en een betere bezetting, willen we graag in februari de starttijden om de 8 minuten laten plaatsvinden. Zo kunnen we in deze maand monitoren of het problemen geeft of juist meer tevredenheid bij de spelers. Graag vernemen wij jullie input in deze, welke per mail aan ons gestuurd mag worden (marcel@golfdegulbergen.nl).

Overigens kunnen ook no-shows een deel van het probleem zijn. Ook dat zullen we (strikter) monitoren. Mocht u daarvan signalen hebben dan horen we dat eveneens graag. 

In de week van 10 september is /was er groot onderhoud aan de holes 1,8 en 9 van de Sprookjesbaan. Om deze reden was de baan niet qualifying.

01a Site SB qualifyingNa overleg met de NGF is vastgesteld dat onze Sprookjesbaan na afloop van de werkzaamheden aan deze holes weer qualifying is. De bewerkte gebieden zullen middels een tijdelijke Local Rule tot GUR verklaard worden en de grenzen worden aangegeven met blauwe paaltjes.

Aan beide zijden van de GUR (de bewerkte gebieden) is voldoende ruimte om te droppen waardoor er geen voordeel voor een speler zou kunnen ontstaan vanwege de aanwezigheid van de tijdelijke GUR.

De letterlijke tekst van de local rule luidt als volgt:
DE BETREFFENDE GUR OP HOLE 1,8 EN 9 MOET ONTWEKEN WORDEN VOLGENS REGEL 25-1B. DIT BETEKENT:
DROPPEN BINNEN EEN STOKLENGTE VAN HET DICHTSTBIJZIJNDE PUNT ZONDER BELEMMERING VAN DE GUR, MAAR NIET DICHTER BIJ DE HOLE. ER VOLGT GEEN STRAF.

Wij wensen u, ondanks het tijdelijk ongemak, veel plezier op de baan.


De Handicap en RegelCommissie