0492 - 592455 | keuze 2

Attero is een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf. Wij zijn al bijna 90 jaar actief in het terugwinnen en hergebruiken van de energie en grondstoffen uit ons afval. Ons bedrijf is opgebouwd uit krachtige afvalverwerkende bedrijven tot de marktleider van nu in ons land.

Wat doen we!

Onze afvalenergiecentrales in Moerdijk en Wijster verwerken restafval tot energie. Dat is de helft van ons jaarlijks te verwerken aanbod aan afval. Attero vindt verbranden van restafval waardevol en verantwoord. Het levert duurzame energie op in de vorm van warmte en/of stroom. En nog voor de helft groen ook. Daarvoor hoeven we geen olie, kolen of gas uit de aarde te halen. Naast windenergie, is energie uit afval al jaren de grootste bron van duurzame energie in ons land.

Maar Attero is ook marktleider als het gaat om het terugwinnen van grondstoffen uit restafval. Onze scheidings- en sorteerinstallaties halen kunststoffen, drankenkartons, metalen en etensresten eruit die worden omgezet in grondstoffen en energie. Kunststoffen worden vervolgens op soort gesorteerd en daarna gewassen, verkleint en weer tot nieuwe kunststofkorrels gegranuleerd, zodat er weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt.

En wat te denken van compostproducten voor een gezonde bodem voor onze gewassen en groenten, de aanplant van bomen of de aanleg van recreatiegebieden en sportvelden. Attero maakt elk jaar honderdduizenden tonnen hoogwaardige compost uit aan de bron gescheiden gft. En, daarnaast ook nog miljoenen kubieke meters groengas, als schoon alternatief voor fossiel aardgas.

Attero reinigt ook verontreinigde grond, verwerkt puin tot bruikbaar verhardingsmateriaal en maakt legobetonblokken en scheidingswanden uit inerte stromen. Producten en grondstoffen die het afgraven van kwetsbare gebieden voor het winnen van zand en grind beperken.

En voor schadelijke stoffen die we juist voorgoed uit het milieu willen weren biedt Attero de komende decennia nog de nutsfunctie van storten. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld asbestdaken voor altijd veilig verwijderen uit onze woonomgeving.