0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place


Leden van Golfclub De Gulbergen spelen gratis op Golfbaan het Woold

Voorwaarden gratis golfen bij het Woold en De Gulbergen:

 • Leden van de samenwerkende banen kunnen op aangegeven tijden gratis spelen.
 • Onder leden wordt verstaan: Golfclub De Gulbergen, leden met volledig speelrecht op alle banen.
 • Leden kunnen maximaal twee weken vooraf reserveren. Zij dienen hun naam van tevoren door te geven.
 • De caddiemaster bepaalt of er starttijden beschikbaar zijn.
 • Zomertijd: starttijd vooraf te reserveren vanaf 16:00 uur
 • Wintertijd: starttijd vooraf te reserveren vanaf 14:00 uur
 • Leden kunnen op elke dag van de week hiervan gebruik maken indien starttijden beschikbaar zijn.
 • Voor het spelen die je tevens een geldig legitimatiebewijs te tonen, NGF pas en uw Gulbergen ledenpas.


Afspraken van de samenwerkende golfbanen Birdie Circle

De Birdie Circle bestaat uit de Golfbanen:  Best Golf, Golfpark De Haenen, Golfclub Amelisweerd, Prise d’Eau Golf, De Batouwe en Golf De Gulbergen.

De afspraken die voor onze leden van toepassing zijn voor deelname aan de Birdie Circle zijn:

 • Iedereen die een Alle Banenlidmaatschap (VOA, SSE, JJA, BEH en BCA) heeft kan, zonder extra kosten bovenop het speelrecht,  gebruik maken van de Birdie Circle;
 • Op vertoon van een speciaal pasje kan men het hele jaar door, op de bij de Circle aangesloten banen (behoudens De Batouwe), onbeperkt met 50% korting op het reguliere (op dat moment van toepassing zijnde) greenfeetarief golfen. Speciale aanbiedingen worden niet als regulier (normaal geldend) tarief beschouwd;
 • Voor het golfen op De Batouwe geldt een afwijkend gereduceerd tarief. Het hier van toepassing zijnde actuele tarief kun je vinden op de website van De Batouwe bij het onderdeel “Tarieven en Arrangementen”, onder het kopje “18 holes hospitality chain”. Leden van De Batouwe betalen vanzelfsprekend ook dit tarief in geval zij op onze baan komen spelen;
 • Er wordt aan alle leden die daarvoor in aanmerking komen een fysiek pasje verstrekt;
 • Een starttijd kan men maximaal 2 weken vooraf telefonisch boeken bij de caddymaster van de betreffende golfbaan. Daarbij moet expliciet aangegeven worden dat men deelnemer is van de Birdie Circle (anders wordt bij het aanmelden geen korting verstrekt);
 • De  greenfee (met 50% korting) wordt betaald bij het aanmelden bij de caddymaster op de speeldag zelf. Daarbij  moet men het pasje tonen en ook een legitimatiebewijs overleggen;
 • Per uur zijn er maximaal 2 starttijden beschikbaar voor deelnemers aan de Birdie Circle. Dat betekent dat er op een baan per uur nooit meer dan 8 leden van de deelnemende banen via de Birdie Circle gebruik kunnen maken van een greenfee met de van toepassing zijnde korting. Het kan dan ook voorkomen dat bij het telefonisch boeken door de caddymaster aangegeven wordt dat de baan voor deelnemers van de Birdie Circle op dat uur “vol” is. Vraag dan naar een ander tijdstip of andere dag waarop wel gespeeld kan worden.

Wil je meer weten over de deelnemende banen? Klik dan op de link www.birdiecircle.nl en lees meer achtergronden en informatie van alle aan de Birdie Circle deelnemende banen. Via deze website vind je ook makkelijk het telefoonnummer van de golfbaan waar je wilt spelen om een starttijd bij de caddymaster te boeken.

Samenwerkende Golfbanen Nederland (SGNL)

Golf De Gulbergen is aangesloten bij SGNL. Dit samenwerkingsverband tussen golfbanen biedt alle leden van de aangesloten banen voordelige greenfee tarieven.

20% korting op de greenfee tarieven.

Dit geldt voor alle dagen van de week, dus ook in het weekend. Als je lid bent van één van de aangesloten golfbanen biedt de SGNL de volgende voordelen:

 • Jouw lidmaatschap van één van de aangesloten golfbanen levert je landelijke speelmogelijkheden
 • Spelen op 15 verschillende golfbanen voor een gereduceerd greenfee tarief
 • Een mooie uitbreiding van jouw lidmaatschap
 • Zelf gemakkelijk je tee-time reserveren
 • Extra mooie SGNL arrangementen op enkele aangesloten banen.

Vraag naar de mogelijkheden wanneer je de tee-time reserveert of bekijk de SGNL website van de aaneengesloten golfbanen.