0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place


Golfchain met Best Golf

 • Vanaf 1 juli 2019 wordt voor onze leden 50% korting verstrekt op een greenfee voor de 18 holes banen van Best Golf.
 • Dit geldt voor alle leden die beschikken over een volledig lidmaatschap bij De Gulbergen (een zogenaamd Alle Banen lidmaatschap). Dit zijn de lidcodes: VOA, VOP, BCA en BEH).
 • Reserveren is in de periode 1 april tot en met 31 oktober mogelijk vanaf 13.00 uur (eerder wordt gewoon de normale greenfeeprijs gehanteerd).
 • In de periode 1 november tot en met 31 maart kan gereserveerd worden vanaf 11.30 uur (eerder geldt de normale greenfeeprijs).
 • Indien er een speciale aanbieding is voor een greenfee dan wordt uitgegaan van een korting van 50% op de normale greenfeeprijs, die in die periode (zomer of winter) geldt (geen korting over korting).
 • Over eventuele dalurentariven wordt geen 50% korting verstrekt. Daarvoor geldt dat de 50% korting verstrekt wordt over het geldende reguliere greenfeetarief dat op die dag geldt.
 • Bij Best Golf kan men boeken via EGolf4U. Er kan ook telefonisch geboekt worden via de Caddymaster. In ieder geval is de maximale periode dat vooruit geboekt kan worden 14 dagen.
 • Leden moeten wanneer zij zich melden bij de Caddymaster hun digitale pasje (of als ze een aparte fysiek pas hebben mag dat ook) tonen waaruit blijkt dat zij beschikken over het juiste lidmaatschap. Op het (digitale of fysieke) pasje moet de juiste lidcode vermeld staan waardoor de caddymaster kan verifiëren of het betreffende lid in aanmerking komt voor de 50%- kortingsregeling.


Leden van Golfclub De Gulbergen spelen gratis op Golfbaan het Woold

Voorwaarden gratis golfen bij het Woold en De Gulbergen:

 1. Leden van de samenwerkende banen kunnen op aangegeven tijden gratis spelen.
 2. Onder leden wordt verstaan: Golfclub De Gulbergen, leden met volledig speelrecht op alle banen.
 3. Leden kunnen maximaal twee weken vooraf reserveren. Zij dienen hun naam van tevoren door te geven.
 4. De caddiemaster bepaalt of er starttijden beschikbaar zijn.
 5. Zomertijd: starttijd vooraf te reserveren vanaf 16:00 uur
 6. Wintertijd: starttijd vooraf te reserveren vanaf 14:00 uur
 7. Leden kunnen op elke dag van de week hiervan gebruik maken indien starttijden beschikbaar zijn.
 8. U dient voor het spelen tevens een geldig legitimatiebewijs te tonen, NGF pas en uw Gulbergen ledenpas.

Samenwerkende Golfbanen Nederland (SGNL)

Golf De Gulbergen is aangesloten bij SGNL. Dit samenwerkingsverband tussen golfbanen biedt alle leden van de aangesloten banen voordelige greenfee tarieven.

Het greenfee tarief voor SGNL is €40,-.

Dit geldt voor alle dagen van de week, dus ook in het weekend. Als u lid bent van één van de aangesloten golfbanen biedt de SGNL de volgende voordelen:

 • Uw lidmaatschap één van de aangesloten golfbanen levert u landelijke speelmogelijkheden
 • Spelen op 15 verschillende golfbanen voor een sterk gereduceerd greenfee tarief
 • Een mooie uitbreiding van uw lidmaatschap
 • Zelf gemakkelijk uw tee-time reserveren
 • Extra mooie SGNL arrangementen op enkele aangesloten banen.

Vraag naar de mogelijkheden wanneer u de tee-time reserveert of bekijk de SGNL website van de aaneengesloten golfbanen.