0492 - 592455 | keuze 2


Leden van Golfclub De Gulbergen spelen gratis op Golfbaan het Woold

Voorwaarden gratis golfen bij het Woold en De Gulbergen:

 • Leden van de samenwerkende banen kunnen op aangegeven tijden gratis spelen.
 • Onder leden wordt verstaan: Leden van Golfclub De Gulbergen met een lidmaatschap VOA, SSE, DVA, BEH of BCA.
 • Leden kunnen maximaal twee weken vooraf reserveren. Zij dienen hun naam van tevoren door te geven.
 • De caddiemaster bepaalt of er starttijden beschikbaar zijn.
 • Zomertijd: starttijd vooraf te reserveren vanaf 16:00 uur
 • Wintertijd: starttijd vooraf te reserveren vanaf 14:00 uur
 • Leden kunnen op elke dag van de week hiervan gebruik maken indien starttijden beschikbaar zijn.
 • Voor het spelen dien je tevens een geldig legitimatiebewijs, uw NGF pas en Gulbergen ledenpas te tonen.


Afspraken van de samenwerkende golfbanen Birdie Circle

De Birdie Circle bestaat uit de Golfbanen:  Best Golf, Golfpark De Haenen, Golfclub Amelisweerd, Prise d’Eau Golf, De Batouwe, De Peelse Golf, Kempense Golfclub en Golf De Gulbergen.

De afspraken die voor onze leden van toepassing zijn voor deelname aan de Birdie Circle zijn:

 • Iedereen die een Alle Banenlidmaatschap (VOA, SSE, JJA, DVA, BEH of BCA) heeft kan, zonder extra kosten bovenop het speelrecht, gebruik maken van de Birdie Circle.
 • Op vertoon van de digitale NGF pas (waar bij de van toepassing zijnde lidsoort -BC is toegevoegd) kan men het hele jaar door, op de bij de Circle aangesloten banen, onbeperkt met 50% korting op het reguliere (op dat moment van toepassing zijnde) greenfeetarief golfen. Speciale aanbiedingen worden niet als regulier (normaal geldend) tarief beschouwd;
 • Een starttijd kan men maximaal 2 weken vooraf telefonisch boeken bij de caddymaster van de betreffende golfbaan. Daarbij moet expliciet aangegeven worden dat men deelnemer is van de Birdie Circle. Aanders wordt bij het aanmelden geen korting verstrekt;
 • De greenfee (met 50% korting) wordt betaald bij het aanmelden bij de caddymaster op de speeldag zelf. Daarbij moet men de digitale NGF pas tonen en een legitimatiebewijs overleggen;
 • Per uur zijn er maximaal 2 starttijden beschikbaar voor deelnemers aan de Birdie Circle. Dat betekent dat er op een baan per uur nooit meer dan 8 leden van de deelnemende banen via de Birdie Circle gebruik kunnen maken van een greenfee met de van toepassing zijnde korting. Het kan dan ook voorkomen dat bij het telefonisch boeken door de caddymaster aangegeven wordt dat de baan voor deelnemers van de Birdie Circle op dat uur “vol” is. Vraag dan naar een ander tijdstip of andere dag waarop wel gespeeld kan worden.

Wil je meer weten over de deelnemende banen? Klik dan op de link www.birdiecircle.nl en lees meer achtergronden en informatie van alle aan de Birdie Circle deelnemende banen. Via deze website vind je ook makkelijk het telefoonnummer van de golfbaan waar je wilt spelen om een starttijd bij de caddymaster te boeken.

Samenwerkende Golfbanen Nederland (SGNL)

Golf De Gulbergen is aangesloten bij SGNL. Dit samenwerkingsverband tussen golfbanen biedt alle leden van de aangesloten banen voordelige greenfee tarieven.

20% korting op de greenfee tarieven.

Dit geldt voor alle dagen van de week, dus ook in het weekend. Als je lid bent van één van de aangesloten golfbanen biedt de SGNL de volgende voordelen:

 • Jouw lidmaatschap van één van de aangesloten golfbanen levert je landelijke speelmogelijkheden
 • Spelen op 15 verschillende golfbanen voor een gereduceerd greenfee tarief
 • Een mooie uitbreiding van jouw lidmaatschap
 • Zelf gemakkelijk je tee-time reserveren
 • Extra mooie SGNL arrangementen op enkele aangesloten banen.

Vraag naar de mogelijkheden wanneer je de tee-time reserveert of bekijk de SGNL website van de aaneengesloten golfbanen.