0492 - 592455 | keuze 2


05a Site Golfregels 2019 1

 1. Zoektijd – verkort van 5 naar 3 minuten
 2. Bal bewogen tijdens het zoeken – terugplaatsen (geen straf)
 3. Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren; wel je bal markeren
 4. Ingebedde bal – ontwijken zonder straf overal op de baan (behalve in zand)
 5. Meten van de dropzone – gebruik de langste club (maar niet je putter)
 6. Droppen – kniehoogte in plaats van schouderhoogte
 7. Droppen – de bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen
 8. Als je je bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je een andere bal pakken
 9. Bal raakt speler of uitrusting – geen straf
 10. Bal meer dan eenmaal raken (“double hit”) telt als één slag (geen straf)
 11. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald
 12. Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken (en je mag niet testen)
 13. Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen – mag met twee strafslagen
 14. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd
 15. Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de ‘overkant’ droppen (cirkelen), tenzij het in de Plaatselijke Regels (Local Rules) is opgenomen
 16. Je mag de grond of het water in hindernissen aanraken
 17. Stand innemen op een verkeerde green is niet toegestaan
 18. Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd – bal terugplaatsen zonder straf
 19. Bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen (geen straf)
 20. Je mag alle schade herstellen op de green
 21. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken
 22. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed
 23. Je mag geen club langs je voeten leggen om ‘op te lijnen’
 24. Een caddie mag niet helpen met ‘oplijnen’
 25. Speel zo vlot mogelijk: Ready Golf!

Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar www.golf.nl/regels2019
U vindt daar een overzicht van alle nieuwe regels aangevuld met video’s waarin de nieuwe regels uitgelegd worden.