0492 - 592455 | keuze 2

Ingebedde bal (regel 16.3)
Er staat misschien geen water meer op de baan, maar de baan is zeker nog nat en de ondergrond is zacht. De kans dat je bal ingebed raakt is groot. Maar wanneer is je bal ingebed en hoe mag je dat oplossen.

S05a Ingebedde bal


A)  Je bal ligt in het algemeen gebied (dus: niet in de bunker, een hindernis, de afslagplaats of de green van de hole, die je speelt) en in dit geval naast de fairway.

B)  Je stelt vast of de bal is ingebed: een deel van de bal ligt beneden het grondoppervlak (zie afbeelding); de bal kan nog wel in het gras liggen; hoeft niet per se de grond te raken. Als dat zo is krijg je een vrije drop.

C) Je bepaalt het referentiepunt direct achter de bal. Als je vervolgens de dropzone bepaalt - vrije drop, dus één stoklengte - kan een deel van de dropzone op de fairway zijn. Dan mag je op de fairway droppen.

 
Tijdelijk water
Een tijdelijke concentratie van water buiten een hindernis, die zichtbaar is vóór of nadat je je stand hebt ingenomen.

A)  Het is een abnormale baanomstandigheid en mag dus ontweken worden volgens regel 16.1.
B)  Dan bepaal je het punt waar de bal waarschijnlijk de grens van het tijdelijk water heeft gekruist.
C)  Wanneer een sloot of een vijver is overstroomd, is het overstroomde gebied ‘tijdelijk water’ en mag dus ontweken worden. Echter, als je de bal niet kunt vinden en het niet bekend of praktisch zeker is dat de bal in het overstroomde gebied is terechtgekomen, is het een verloren bal en moet je de procedure van slag en afstand van regel 18.2. toepassen.

Tijdelijk water in een bunker
Als er geen referentiepunt in de bunker is dat aan de eisen voldoet van waar je de bal kunt of wilt spelen:

A)  bepaal het referentiepunt buiten de bunker op de lijn die vanaf de hole door het punt waar de originele bal in de bunker lag
B)  speel dan je bal vanuit de daarbij behorende dropzone.

Dan heb je pech, want je krijgt één strafslag.

Bij het spelen van hole 2 van de Sprookjesbaan of van hole 5 van de Old Course belandt je bal in de bunker. Je maakt vervolgens een correcte slag in de bunker, maar hij belandt onder de rand van dezelfde bunker. Je besluit uiteindelijk de bal onspeelbaar te verklaren.

Je hebt 4 opties:

S07a Hoe hoort het 31) Je dropt de bal op de plaats in de bunker van waar je de laatste slag hebt gedaan; je krijgt één strafslag

2) Je dropt de bal in de bunker op de lijn die van de hole recht door de plek van de bal naar achteren loopt; de bal moet binnen de dropzone (één stoklengte) tot stilstand komen. Je krijgt één strafslag

3) Je dropt de bal in de bunker zijwaarts binnen de dropzone van 2 stoklengtes. Je krijgt één strafslag.

4) Je dropt de bal buiten de bunker op de lijn die van de hole recht door de plek van de bal naar achteren loopt; de bal moet binnen de dropzone (één stoklengte) tot stilstand komen. Je krijgt twee strafslagen.

N.B. Drop je bal niet op de juiste manier: door de bal bij optie 2 en 4 niet op de lijn te droppen, maar ergens binnen de dropzone, dan speel je van de verkeerde plaats en krijg je dus de ‘algemene straf’: bij matchplay verlies van de hole, bij strokeplay (en dus ook in een stableford-wedstrijd) twee strafslagen.

 

Wat mag je wel en wat mag je niet in een bunker voordat je de bal gaat spelen?

S07b Hoe hoort het* Je mag wel:

- Losse natuurlijke voorwerpen zoals stenen, takjes, bladeren verwijderen; maar daarbij mag de bal niet bewegen!

- Losse obstakels verwijderen, zoals plastic zakjes

- Leunen op je club of de bunker aanharken; zorg daarbij dat je de omstandigheden voor het spelen van je bal niet verbetert!

* Je mag niet:

- Met je hand of je club opzettelijk het zand aanraken om het te testen

- Met je club het zand raken bij een oefenswing

- Met je club het zand aanraken voor of achter de bal voor het spelen van de bal

- Het zand raken met je club in de backswing!

Je vindt de regels voor het onspeelbaar verklaren van je bal in de bunker in regel 19.3 en voor wat wel en niet mag in de bunker in regel 12.2a en 12.2b.

* Uitwerpselen van eenden/ganzen

S09a HaReCo Ganzen 02aOp met name de Libellenbaan bivakkeren vele eenden/ganzen. De uitwerpselen liggen op vele plaatsen en zijn nogal eens hinderlijk.
Wat kunnen we doen, als we daar last van hebben?

Uitwerpselen van vogels en andere dieren zijn ‘losse natuurlijke voorwerpen’ en mogen dus volgens regel 15.1 verwijderd worden. Maar als je er ‘echt’ last van hebt - je bal ligt op of tegen een uitwerpsel – dan heb je maar 2 mogelijkheden:
1) Je speelt de bal zoals hij ligt
2) Je verklaart je bal onspeelbaar en ontwijkt de situatie volgens regel 19.2; je krijgt wel een strafslag!
Je mag natuurlijk wel proberen de uitwerpselen te verwijderen; maar als je daarbij je bal aanraakt/beweegt, krijg je één strafslag volgens regel 9.4.

* Een gat van een dier

S09b HaReCo Fairwayschade 01a‘Een gat van een dier’ is een abnormale baanomstandigheid. In de huidige regels gaat het niet alleen om ‘gravende dieren’ maar om alle dieren. Dus ook om gaten, gegraven door vogels, bijvoorbeeld kraaien die op zoek zijn naar emelten/engerlingen.

Ontwijken “ja of nee”
Of je volgens regel 16.1 mag ontwijken hangt af waar je bal ligt.
A) Als bal niet ondergronds ligt, bepaalt de ligging van de bal of het ‘duidelijk onredelijk’ is om de bal te spelen. Alleen in dat geval mag je zonder straf ontwijken volgens regel16.1.
B) Als de bal wel ondergronds ligt en de ingang van het gat ligt zodanig dat het duidelijk onredelijk is om de bal daar te spelen, mag je niet ontwijken zonder straf.
C) Als het (bijna) zeker is dat de bal in een gegraven gat is verdwenen dan bepaalt de plek waar de bal ligt waar het referentiepunt is. Het kan zijn dat het hol doorloopt buiten de baan of onder een vast obstakel. In die gevallen ligt de bal ‘buiten de baan’ of in een ‘vast obstakel.
D) Als het niet (bijna) zeker is dat de bal in het gat is gerold en je de bal niet kunt vinden, is het een ‘verloren’ bal. Je moet dan dus terug naar de plaats van waar je de bal hebt gespeeld en moet een stafslag bijtellen.

N.B. Regel 16.1 en de Clarification 16.1a(3)3 en 16.1b/1 behandelen deze situatie.