0492 - 592455 | keuze 2

Tijdelijk water door de baan

Tijdens de herfst en de winter komt het voor dat er water op de baan staat. Dit is dan een abnormale baanomstandigheid die je zonder strafslag mag ontwijken.

Wat is tijdelijk water?
Tijdelijk water is iedere tijdelijke concentratie van water op de baan die niet in een waterhindernis is en die zichtbaar is voordat of nadat een speler zijn stand heeft ingenomen.

 • S07a Abnormale baanomstandigheden 01aWaar houdt het tijdelijk water op?
  Daar waar je droog staat, waar je geen water meer ziet opwellen naast je schoenen; als je gewoon gaat staan.
 • Hoe nu te handelen?
  Je mag altijd de bal spelen zoals hij ligt, je hoeft dus het tijdelijk water niet te ontwijken!
  Als je het tijdelijk water wilt ontwijken moet je het referentiepunt bepalen, dat is het dichtstbijzijnde punt (gemeten vanaf waar de bal ligt) niet korter bij de hole, waar als de bal daar zou liggen de belemmering niet meer bestaat. De dropzone is het gebied binnen een stoklengte van het referentiepunt.
  Dus niet zomaar ergens buiten het tijdelijk water de bal droppen!
  Dat betekent ook dat als het tijdelijk water op de fairway is en de dropzone in de rough ligt, je dan in de rough moet droppen.

Bijzondere situaties met tijdelijk water

 • S07b Abnormale baanomstandigheden 02aTijdelijk water in een bunker
  Ook bij tijdelijk water in een bunker heb je een vrije drop, maar je moet wel in de bunker droppen!
  Staat de bunker vol water en is er geen plek in de bunker waar de belemmering niet bestaat, kun je bal droppen buiten de bunker (op de lijn van de plaats waar de bal in de bunker ligt en de hole) maar je moet wel een strafslag tellen.
  Alternatief is teruggaan naar de plek waar vandaan je de bal hebt geslagen.
 • Tijdelijk water als overloop van een waterhindernis
  In principe heb je een vrije drop; echter als je de bal niet kunt vinden, wordt de bal geacht in de hindernis te liggen en moet je dus handelen volgens de opties in regel 17.
 • Tijdelijk water op de green
  Tijdelijk water op de green is ook een abnormale terreinomstandigheid die je mag ontwijken. Ook hier moet je het referentiepunt bepalen; dan kan het dus zijn dat de dropzone buiten de green ligt. Dan moet je daar droppen. Is de plaats waar je volgens de regels mag droppen op de green, dan moet je uiteraard plaatsen.