0492 - 592455 | keuze 2

Met ingang van 1 januari droppen we als volgt: je laat de bal los op een plaats van je ‘kniehoogte’. Dit is de hoogte van je knie wanneer je rechtop staat; maar je hoeft niet rechtop te staan. De bal moet worden gedropt en tot stilstand komen in de dropzone.

     Site 05a Droppen         

Drop je per ongeluk toch van schouderhoogte, dan moet je opnieuw droppen en wel op de juiste wijze.

Komt de bal tot stilstand buiten de dropzone, dan opnieuw droppen; komt de bal opnieuw tot stilstand buiten de dropzone; dan plaatsen op de plaats waar de bal bij de tweede drop het eerst de grond raakte.

Wanneer krijg je een of meer strafslagen:

  • Speel je de bal als je niet van kniehoogte hebt gedropt: 1 strafslag
  • Speel je de bal na een correcte drop, maar de bal komt tot stilstand buiten de dropzone en je speelt vervolgens de bal: dan speel je van de verkeerde plaats: algemene straf (in strokeplay: 2 strafslagen; in matchplay: verlies van de hole);
    diskwalificatie, indien je door de bal vanaf de verkeerde plaats te spelen een ’aanmerkelijk voordeel’ hebt. Je begaat dan een ‘ernstige overtreding’.

Regel 14.3 en 14.7 behandelen deze regels.