0492 - 592455 | keuze 2

Waterpartijen zijn ‘hindernissen’; je mag altijd de bal vanuit de hindernis spelen. Je mag de bal spelen zoals hij ligt; er zijn geen extra beperkingen meer omdat de bal in een hindernis ligt.
Gaat dat niet of wil je dat niet, dan mag je met één strafslag de hindernis ontwijken en gebruik maken van een van de specifieke mogelijkheden.

Ontwijken met specifieke mogelijkheden
* Mogelijkheid 1: Spelen vanaf een dropzone gebaseerd op de plek waar de vorige slag werd gedaan.
* Mogelijkheid 2: De hindernis recht naar achter ontwijken; recht naar achter betekent een lijn vanaf de hole door het punt waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist.

Is het een rode hindernis, dan is er een derde mogelijkheid
* Mogelijkheid 3: De hindernis mag zijwaarts ontweken worden: in een dropzone bepaald vanaf het punt waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist; natuurlijk niet dichter bij de hole.

Hole 16 Libellenbaan
Site 07a Hindernissen hole 16Wat betekent dit als je een afslag doet op hole 16 (Libellenbaan, par 3) - de waterpartij van hole 16 is een ‘rode’ hindernis - en de bal landt in het water zonder over het ‘algemeen gebied’ aan de overkant van de waterpartij te zijn gevlogen.
Wat te doen?
* Je mag altijd de hierboven genoemde mogelijkheid 1 benutten: opnieuw afslaan van de afslagplaats.
* Je mag altijd onderzoeken of mogelijkheid 3 een reële optie. Spelen vanuit de dropzone, bepaald vanaf het punt waar de bal de grens van de hindernis kruiste.
* Je mag uiteraard ook mogelijkheid 2 (vanaf een punt op de lijn recht naar achter) onderzoeken. Maar dan moet je rekening houden met het volgende: kruist de bal de grens van de hindernis aan de rechterkant en je trekt dan de lijn vanaf de hole, dan vind je een boom op je lijn.
Het is verleidelijk om de bal dan toch ergens min of meer midden op de fairway te droppen.
Echter: je speelt dan van de verkeerde plaats; je krijgt dan altijd tenminste de algemene straf: 2 strafslagen in strokeplay, verlies van de hole in matchplay.
Als je daarmee bijv. ook een boom wilt ontwijken dan maak je een ‘ernstige overtreding’: dat levert je namelijk een beduidend voordeel op.
Als je dat niet herstelt, word je gediskwalificeerd (Regel 14.7b).

N.B.
Regel 17 regelt hoe te handelen wanneer de bal in een hindernis landt.
Voor de definitie van een dropzone en ‘algemeen gebied’ zie het hoofdstuk ‘Definities’ in de ‘Spelerseditie van de Golfregels’.