0492 - 592455 | keuze 2

Een hindernis is een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal er in ligt. Wat voorheen ‘waterhindernis’ heette, is nu ‘HINDERNIS’ (penalty area).

We onderscheiden twee soorten hindernissen:
een ‘gele hindernis’ en een ‘rode hindernis’; deze worden gekenmerkt door ‘gele’ respectievelijk ‘rode’ paaltjes.

Als voorbeeld hoe te handelen wanneer de bal in een ‘hindernis’ ligt nemen we de waterpartij op hole 11 van de Libellenbaan. Deze waterpartij is aangemerkt als een ‘rode hindernis’.

Situatie 1Site 03a Ontwijken van een hindernis
Van de afslag speel je de bal aan de rechterkant van de hindernis en deze rolt uiteindelijk toch in de hindernis. Je kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

  • Je mag zonder straf de bal spelen zoals hij ligt
  • Je mag de hindernis ontwijken met een strafslag door een bal te spelen vanaf de plaats waar de vorige slag is gedaan
  • Je mag de hindernis ontwijken met een strafslag door een referentielijn vast te stellen, die loopt vanaf de hole door het punt waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist. Vanaf een willekeurig punt op deze lijn de moet je binnen een stoklengte droppen.
  • Je mag – omdat het een rode hindernis is – deze met een strafslag ontwijken door als referentiepunt het punt te bepalen waar de bal de grens van de hindernis heeft gekruist en de bal droppen binnen twee stoklengten van dit referentiepunt, maar niet dichter bij de hole.

Situatie 2 
Van de afslag speel je de bal links van de hindernis de bal in de hindernis, waarbij de bal de grens aan de linkerkant van de hindernis kruist. Je kunt dan kiezen uit dezelfde vier mogelijkheden als in situatie 1. Bovendien is er alleen op hole 11 een extra mogelijkheid, namelijk de volgende local rule: “Als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste op hole 11 aan de linkerzijde, dan heeft de speler de extra mogelijkheid met bijtelling van een strafslag om de oorspronkelijke of een andere bal te droppen aan de overzijde (de rechterzijde)”.

Situatie 3 
Van de afslag speel je bal over de hindernis, maar de bal rolt terug in de hindernis. Je hebt dan in principe alle vier de mogelijkheden als hierboven omschreven in situatie 1.
Echter, indien je de bal niet kunt droppen binnen twee stoklengten van het punt waar de bal de hindernis heeft gekruist op een plek niet dichter bij de hole, is deze mogelijkheid niet toegestaan.

N.B. Droppen moet vanaf de kniehoogte; doe je dat niet, moet je een strafslag bijtellen !

Regel 17.1 beschrijft de regel voor het ontwijken van een hindernis.
Regel 14.3 beschrijft de wijze van correct droppen