0492 - 592455 | keuze 2Site 01a Hoe hoort het eigenlijk

SPEELTEMPO EN VOORRANG

1. Speeltempo en aansluiten
Spelers behoren in een vlot speeltempo te spelen. De Gulbergen BV en/of wedstrijdleiding mag richtlijnen voor het speeltempo vastleggen waaraan alle spelers zich moeten houden.

Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te houden met de groep voor hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de groep achter hen ophouden, behoren zij de groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in de groep. Als het duidelijk is dat de achteropkomende groep sneller kan spelen, behoort een groep die geen hole afstand heeft verloren die groep door te laten. Het begrip ‘groep’ omvat ook een speler alleen.
De marshal is bevoegd bij langzaam spel een groep één hole te laten overslaan.

2. Klaar staan om te spelen
Spelers behoren klaar te staan om te spelen zodra het hun beurt is om te spelen. Bij het spel op en rond de green behoren zij hun tassen en karren zo neer te zetten dat zij snel van de green naar de volgende afslag kunnen gaan. Wanneer een hole is uitgespeeld, behoren de spelers de green onmiddellijk te verlaten.

3. Bal verloren
Indien een speler meent dat zijn bal misschien verloren is buiten een hindernis of misschien buiten de baan ligt, behoort hij, om tijd te sparen, een provisionele bal te spelen.
Spelers die naar een bal zoeken behoren, zodra het duidelijk wordt dat de bal niet gemakkelijk te vinden is, de spelers in de groep achter hen een teken te geven dat zij doorgelaten worden. Zij behoren niet eerst drie minuten te zoeken voordat ze dit doen. Als de groep eenmaal is doorgelaten, mogen zij zelf pas doorspelen als die groep voorbij en buiten bereik is.

4. Voorrang op de baan
Voorrang op de baan wordt bepaald door het speeltempo van een groep. Een groep die een volle ronde speelt, heeft het recht een groep die een kortere ronde speelt voorbij te gaan. Het begrip ‘groep’ omvat ook een speler alleen.

De caddiemaster en de marshals hebben de bevoegdheid om ‘tweeballen’ samen te voegen tot een groep van vier.