0492 - 592455 | keuze 2

Het is wellicht nuttig deze wijzigingen in de golfregels 2019 te herhalen.

Droppen van de bal
Wanneer je een belemmering (hindernis of abnormale baanomstandigheid) ontwijkt, drop je een bal in de dropzone.

 • S04a DroppingzoneJe bepaalt eerst het referentiepunt: het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering van de belemmering die je ontwijkt. Vanaf dit punt wordt de afmeting van de dropzone bepaald.
 • Wat is de afmeting van de dropzone:
  • De dropzone is één stoklengte vanaf het referentiepunt wanneer je een abnormale baanomstandigheid ontwijkt: je krijgt dan geen strafslag.
  • De dropzone is twéé stoklengtes vanaf het referentiepunt wanneer je een hindernis ontwijkt: je krijgt dan één strafslag.
  • De stoklengte is de lengte van je langste stok in je tas, de putter uitgezonderd.
 • Je dropt vanaf kniehoogte; doe je dat in eerste instantie niet, dan moet je opnieuw droppen (je krijgt geen strafslag).
 • De bal moet tot stilstand komen binnen de dropzone. Komt de bal buiten de dropzone tot stilstand en speel je dan de bal, dan speel je van de verkeerde plaats en krijg je de ‘algemene straf’, in matchplay: verlies van de hole; in strokeplay: 2 strafslagen.

De bal bewogen, geen strafslag
In de volgende gevallen krijg je geen straf wanneer er iets ‘ongewoons’ gebeurt met de bal:

 • De bal raakt de speler of zijn uitrusting
 • Je raakt de bal in een slag meer dan eenmaal: telt als een slag
 • De bal wordt bewogen tijdens het zoeken; wel terugplaatsen
 • De bal bewogen op de green (al of niet gemarkeerd); wel terugplaatsen
 • De bal mag de vlaggenstok in de hole raken

Zoeken van de bal

 • De zoektijd is verkort tot drie minuten; de zoektijd gaat in wanneer je naar de plaats gegaan bent waar de bal waarschijnlijk tot stilstand is gekomen.
 • Trap je bij voorbeeld tijdens het zoeken op de bal en wordt de bal daardoor bewogen of verplaatst: terugplaatsen zonder straf.