0492 - 592455 | keuze 2

S04a Op de green

Ready golf heeft als doel de doorstroomsnelheid in een rondje golf te bevorderen en daarmee het plezier van ieder te verhogen. Deze maand vragen we extra aandacht voor de green.

Wie put het eerst?
Er is een verschil tussen matchplay en strokeplay.

  • In matchplay is de volgorde bij putten: de bal die verder van de hole ligt moet het eerst worden gespeeld. Wordt de bal die korter van de hole ligt gespeeld, dan mag de tegenstander deze slag laten vervallen. Vervolgens in de juiste volgorde putten.
    Je kunt echter met je tegenstander afspreken dat je voor je beurt mag spelen.
  • In Strokeplay wordt de bal die het verst van de hole ligt als eerste gespeeld. Er volgt in principe geen straf als deze volgorde niet wordt aangehouden. Dus is het advies: wie klaar is om te putten, doet dat.
    Op een green met glooiing is het voorstelbaar de bal die het verst van de hole ligt eerst te laten spelen; een ander kan dan zien welke lijn de bal volgt.

Voor de green eerst
Jouw bal ligt aan de voorkant van de green en de bal van je medespeler ligt over de green. Chip jouw bal dan eerst vanaf de voorkant van de green zodat je medespeler de tijd heeft om naar de achterkant van de green te lopen.

Buggy, trolley en tas wegzetten
Zet je buggy, trolley of tas op een plaats in de richting van de volgende afslag.
Laat deze niet staan op de plaats waar je je laatste slag naar de green hebt gedaan of zet deze neer vóór de green.

Na het uitholen
Heb je uitgeholed, loop of rij meteen door naar de volgende afslag; maak ruimte voor de volgende flight om naar de green te spelen. Noteer je score op je kaart of je telefoon bij de volgende afslag.

S04b Ready golf