0492 - 592455 | keuze 2

Deze maand: speeltempo

Soms kan het vervelend zijn wanneer je met jouw flight, achter een “langzame” flight speelt.S05a Hoe hoort Ready golf
De betreffende “langzame” flight speelt zijn eigen spelletje en “vergeet” de golfregels en etiquette. Voor de flight geldt dat je wat vaker achterom moet kijken en daarbij de aansluiting met je voorgaande flight houden. Wanneer er meer dan een hole verschil is, dan dient met de achteropkomende flight door te laten gaan. Waarom wordt dit wel eens vergeten? Hieronder wat meer informatie.

De regel leert ons: je mag het spel niet onnodig ophouden; hindert dat achteropkomende flights dan levert dit een straf op als je dat doet zonder een aannemelijke reden.
* Voorbeelden van een niet aannemelijke reden:
- Een stok die je hebt laten liggen, ophalen
- Een telefoongesprek voeren
- Langer dan 3 minuten zoeken
- Een rustpauze nemen voor eten of drinken.

Een eerste overtreding heeft als straf: een strafslag
Een tweede overtreding: de ‘algemene straf’
Een derde overtreding: diskwalificatie.

S05b Hoe hoort speeltempo

Speeltempo verhogen
Wij hebben in vorige ‘Hoe hoort het ….’ vele tips gegeven om het speltempo van een flight te verhogen. Dit kan door o.a.:
* Doorlaten van de achteropkomende flight
- Als je flight, ondanks het opvolgen van al die tips voor het tempo, toch veel langzamer speelt dan de achteropkomende flight, dan is de dringende aanbeveling: laat die snellere flight voor!!
- Als je speelt op ‘hole X’ en de volgende hole is al verlaten door de flight voor je en de achteropkomende flight staat te wachten: laat deze dan door!
Waarschijnlijk verhoogt het ’t plezier van beide flights.

Regel 5.6 gaat over ‘vlot tempo’.
* Stilliggende bal bewogen
Volgens de definitie is een bal bewogen wanneer de bal zijn oorspronkelijke plek heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere plek. Dit moet waarneembaar zijn.
- Neem je je bal op zonder te markeren, raak je hem opzettelijk aan of veroorzaak je een beweging: een strafslag.
- Stoot je per ongeluk tegen je bal en deze komt tot stiltand op de oorspronkelijke plek, krijg je geen straf.
* Komt de bal wel op een andere plek tot stilstand om een of andere reden, moet je vaststellen wat de oorzaak is.
Oorzaken:
- Wind of water: spelen zoals de bal ligt; geen strafslag
- Jijzelf: terugplaatsen; een strafslag
- Jijzelf tijdens swing of backswing: geen strafslag mits je de begonnen slag afmaakt; stop je met je slag en begin je een nieuwe slag: een strafslag
- Je medespeler bij strokeplay: terugplaatsen: geen strafslag.

Meer voorkomende situaties.
- Je bal ligt op een plek waar je volgens regel 16.1b (ontwijken van een abnormale baanomstandigheid) een vrije drop hebt; je neemt de bal op, maar besluit hem toch terug te plaatsen en geen gebruik te maken van de vrije drop: een strafslag! Dan is de mogelijkheid van een vrije drop over.
- Speel je de bal dan toch niet, dan wordt het een onspeelbare bal; het ontwijken van de plek (regel 19.2) wordt vervolgens bestraf met een extra strafslag.
- Als je tijdens het zoeken van een bal per ongeluk je bal beweegt: geen strafslag.
- Als je op de green je bal per ongeluk beweegt: geen strafslag
Regel 9 geeft hier uitgebreid uitleg over.