0492 - 592455 | keuze 2

S05a Hoe hoort Ready golf

Doorlaten van een achteropkomende flight?
Dit is een lastig onderwerp en de meningen hierover zijn zeer verdeeld. Toch is het vaak voor het plezier in het spel van de eigen flight en van de achteropkomende flight beter om deze door te laten.

* Wanneer word je zeker geacht de achteropkomende flight door te laten?
Als je flight het tempo van de voorgaande flight niet kan volgen en daardoor de hole voor je ‘leeg’ is en de flight achter je heeft een hoger tempo, dan dien je deze flight door te laten.S05b Hoe hoort het Ready GolfEen paar voorbeelden:
- Achter je speelt een flight van twee of meer personen die een veel hoger tempo heeft; laat deze dan door!

- De bal van een of meer flightgenoten moet gezocht worden in de rough of in een hindernis; je vindt deze niet meteen, laat de achteropkomende flight door!

- Je hebt je bal ‘waarschijnlijk’ buiten de baan geslagen of in dicht struikgewas en je hebt geen provisionele bal geslagen; dan moet je dus terug naar de plaats waar je de bal hebt geslagen. De achteropkomende flight staat al te wachten; laat deze dan door!


Oefenen

Wat is oefenen? Oefenen betekent ergens op de baan een bal slaan of het oppervlak van de green van een hole testen door er een bal over te rollen of over het oppervlak te wrijven.
Wat mag wel en wat mag niet vóór of tussen de rondes?
* Matchyplay:
Bij een matchplaywedstrijd mag je vooraf op de baan oefenen

* Strokeplay:
Op de dag van een strokeplaywedstrijd (een stableford-wedstrijd is een vorm van een strokeplay wedstrijd) mag je niet op de baan oefenen. Je mag wel op of bij de eerste afslagplaats putten of chippen.
- Straf: Bij een eerste overtreding: algemene straf; bij een tweede overtreding: diskwalificatie.

Wat mag wel en niet tijdens een ronde?
- Je mag wel op en bij de hole die je net hebt gespeeld putten en chippen; dit mag ook bij de afslagplaats van de volgende hole.
- Je mag niet tijdens het spelen van een hole of tussen twee holes een bal slaan.
- Je mag niet een oefenslag in de bunker doen.
- Straf: algemene straf op de volgende hole.
Zie: regel 5.2 en 5.5.

Bewegen van een bal op de green
Wanneer is een bal bewogen? Een stilliggende bal is bewogen wanneer deze de oorspronkelijke plaats heeft verlaten en tot stilstand komt op een andere (waarneembare) plaats.

S05c Hoe hoort het Ready Golf- Als jij of je medespeler dus de bal ‘beweegt’, maar deze komt tot stilstand op de oorspronkelijke plaats is de bal niet bewogen.
- Als jij of je medespeler per ongeluk de bal of de balmarker beweegt, moet je bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plaats; je krijgt geen straf.
- Als je de bal met opzet beweegt , waardoor deze bijvoorbeeld iets beter speelbaar is, dan krijg je de algemene straf.

De bal van een medespeler in Strokeplay ligt op de green:
- Je speelt je bal van buiten de green en raakt/beweegt de stilliggende bal: geen straf; de bewogen bal moet worden terug geplaatst.
- Je speelt je bal van een plaats op de green en raakt/beweegt de stilliggende bal: algemene straf. De bewogen bal moet worden terug geplaatst.
Zie: regel 13.1 en 11.1a.