0492 - 592455 | keuze 2

S09a Bunker

 Op de tekening zie je een paar voorbeelden. Ter verduidelijking het volgende.

  • Eventuele graseilandjes en een wand van gestapelde graszoden (hole 5 SB en hole 11 LB) behoren niet tot de bunker. De bal ligt in de bunker als enig deel van de bal het zand in de bunker raakt. De grens van de bunker loopt hierbij alleen naar beneden en niet naar boven.
  • Loopt de fairway of de rough nog door tot boven een deel van de bunker, dan ligt de bal ook daar niet in de bunker.

Wat mag wel in de bunker:

  • Je mag losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels wegnemen
  • De bunker aanharken, maar niet op plaatsen waardoor je de omstandigheden voor het spelen van de bal verbetert
  • Ontwijken als er sprake is van een belemmering door abnormale baanomstandigheden, zoals tijdelijk water, een gat gegraven door een dier; hoe: zie regel 16.1c.
  • Onspeelbaar verklaren; hoe te ontwijken vind je in regel 19.3.

Wat mag niet in de bunker:

  • Je mag de conditie van het zand niet testen met je hand, een club of enig ander voorwerp
  • Met je club het zand bij de bal aanraken
  • Het zand raken bij een oefenswing
  • Het zand raken bij je backswing.

Wat moet je doen, ook al is daar geen regel voor:
De bunker (laten) aanharken na het spelen uit de bunker, niet met je voet of met je club, maar met de hark!

S09b Ready golfReady Golf, aanbeveling:
TIP A: je speelt de bal uit de bunker, maar niet ver; de bal van de medespeler ligt veel verder: je medespeler harkt de bunker aan, zodat jij je bal meteen kunt spelen.
TIP B: je speelt de bal met een verre slag uit de bunker; je harkt de bunker aan. De bal van je medespeler ligt in buurt van de bunker; hij wacht niet met het spelen van de bal totdat jij de bunker hebt aangeharkt met het spelen van de bal.

Veel speelplezier,
De HaReCo