0492 - 592455 | keuze 2

Wat mag wel en wat mag niet?

S09a Hoe hoort het Varia 2* Ligt je bal onder een boom met laaghangende takken en moet je onder die takken door om je stand in te nemen, dan mag je die takken verbuigen om er onderdoor te gaan en je stand in te nemen.

* Ligt je bal onder de overhangende takken van een struik of dicht bij een afscheiding (bijvoorbeeld een net) van de baan, maar in principe wel speelbaar, dan mag je tegen de takken of de afscheiding aanleunen en wegdrukken om alsnog je stand in te nemen.

Maar beweeg, buig of breek je takken om vervolgens je stand in te kunnen nemen en ruimte te scheppen voor je backswing en slag, dan krijg je de algemene straf**.

* De bal ligt in hoog gras
In de rough is het niet altijd gemakkelijk de gewenste stand in te nemen en een slag te doen. Als je dan voor dat je je stand in gaat nemen en voordat je je backswing en je slag maakt het gras of de begroeiing plat drukt of verbuigt, dan krijg je ook de algemene straf**.

* Ligt je bal echter ingebed in de rough, dan mag je de bal zonder straf opnemen en droppen.

* Laaghangende takken of andere ‘obstakels’ beperken je zicht
Ook dan mag je deze obstakels niet verbuigen of verwijderen op straffe van de algemene straf**.
Doe je dat voor de vlucht van de bal, dan riskeer je diskwalificatie.

Deze voorbeelden zijn een nadere uitleg van regel 8.1.
Voor de ingebedde bal: regel 16.3
** Algemene straf:
Strokeplay: 2 strafsagen
Matchplay: verlies van de hole