0492 - 592455 | keuze 2

De slag en de oefenslag
S07a oefenswing afslagplaats 2* Een slag is ‘de voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan’.

* Met een oefenslag probeer je een bepaalde slag uit.
Tijdens een hole en tussen twee holes mag je geen oefenslag maken; doe je het wel dan krijg je de ‘algemene straf’ (in strokeplay: 2 strafslagen; in matchplay: verlies van de hole).

Echter, je mag wel tussen twee holes putten en chippen oefenen bij de green die je verlaat of de afslagplaats van de volgende hole.

De swing en de oefenswing

* Een swing is de achterwaartse en voorwaartse beweging van de club met het doel de kans te vergroten op een succesvolle slag.
* Met een oefenswing heb je dus niet de intentie om de bal te raken.

Maar wat zijn de regels als je per ongeluk de bal wel raakt?
Er zijn twee situaties:

  1. Je maakt een oefenswing op de afslagplaats, voordat je bal in het spel brengt. Je raakt per ongeluk de bal: bal terugplaatsen.
    - Je krijgt geen strafslag, omdat de bal nog niet in het spel is.
  2. Je maakt een oefenswing door de baan, voordat je de volgende slag doet. Je raakt per ongeluk de bal.
    - Je moet de bal terugplaatsen en je krijgt een strafslag omdat je de bal tijdens het spel hebt bewogen (regel 9.4b).

Eén of twee stoklengten
Wanneer mag je een situatie ontwijken? Mag dit met één of twee stoklengen? En wanneer krijg je hiervoor een strafslag?

Een ezelsbruggetje:
* Als je een situatie zonder straf mag ontwijken, bijvoorbeeld omdat je wordt belemmerd door een abnormale baanomstandigheid, dan bepaal je het referentiepunt en wordt de dropzone begrensd door een stoklengte.

* Als je een situatie ontwijkt omdat je de bal onspeelbaar verklaart, krijg je een strafslag, maar wordt je dropzone begrensd door twee stoklengten vanaf het punt waar de onspeelbare bal ligt.

Dus:
geen strafslag: een stoklengte
een strafslag : twee stoklengten

Speel je de bal van buiten de dropzone krijg je de ‘algemene straf’. Speel je opzettelijk van buiten de dropzone om een obstakel op je speellijn te ontwijken, bijvoorbeeld het huisje op hole 10 (Libellenbaan), dan word je gediskwalificeerd.

De HaReCo